EN

activated {melléknév}

volume_up
activated
They believed the signal device sensed their presence and activated me.
Azt hitték, a jeladó érzékelte a jelenlétüket, s aktivált engem.
Desiccator, containing freshly activated silica gel or equivalent desiccant with water content indicator.
Exszikkátor frissen aktivált szilikagéllel, vagy azzal egyenértékű szárítószerrel és víztartalomjelzővel
Desiccator, containing freshly activated silica gel or equivalent desiccant with water content indicator.
Exszikkátor frissen aktivált szilikagéllel vagy azzal egyenértékű szárítószerrel és nedvességindikátorral.
activated (és: acting, active, zippy)
If the button is not activated, the text will be selected after opening.
Ha a gomb nem aktív, a szöveg lesz kijelölve megnyitáskor.
If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document.
Ha az automatikus fókuszvezérlés aktív, a dokumentum megnyitásakor az űrlap első vezérlőeleme lesz kijelölve.
I On and checked, McLanahan said, and moved the tracking handle once more to check that the Striker's seeker head was still activated.
- Ellenőrizve - válaszolta McLanahan, és még egyszer megbizonyosodott róla, hogy a Striker keresőfeje aktív állapotban van.

Példamondatok a(z) "activated" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBelow that were three event timers, and one was already activated-it read 00:15:23.
Lentebb voltak a visszaszámlálók, az egyik már működött is, 00:15.23-at mutatott.
EnglishHere's an example of a project they made, a motion-activated confetti canon ball.
Itt van az egyik általuk készített projekt, egy mozgásra működésbe lépő konfetti-ágyú.
EnglishThe flow must have been activated when I'd pressed the fake switch on the stairs.
A csöpögés akkor indulhatott el, amikor megnyomtam a hamis kapcsolót a lépcső tetején.
EnglishFor us, data protection must be activated, otherwise this agreement is a non-starter.
Az adatvédelmet aktiválnunk kell, máskülönben nem sokra megyünk a megállapodással.
EnglishThe senior Starym sneered in reply as he activated the full force of his mantle.
Az idős Starym válaszképpen varázsszavakat üvöltve magára borította védelmező köpönyegét.
EnglishLodovik activated his eyes and watched them in the dim light of the hold.
Lodovik aktiválta a szemét, és a félhomályos raktárban álló két alakra nézett.
EnglishHe maneuvered over to the cable reel and activated its motor, tightening the cable.
A kábeltekercshez irányította magát, beindította a motort, megfeszítette a kábelkötelet.
EnglishThe Charts option is automatically activated if the Fields box has been marked.
A Diagramok jelölőnégyzet automatikusan bekapcsol, ha a Mezők jelölőnégyzet be van jelölve.
EnglishThe Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source.
Ha az adatforrás elérése közben hiba történik, a Hiba történt esemény következik be.
EnglishBut for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
E mechanizmus életbe léptetéséhez azonban minősített többségre van szükség a Tanácsban.
EnglishWhen activated, it would send a signal a hundred yards for up to three days.
Üzembe helyezés után százméteres körzetben három napig ad majd jeleket.
EnglishTest, she said, and the red light of the voice- activated recorder winked on.
Mikrofonpróba mondta, és a kis piros lámpa villogni kezdett a magnón.
EnglishWes ran for the cellar stairs to check the voice-activated tape-recorder.
Wes a pincelépcsőhöz szaladt, hogy ellenőrizze a hangra működésbe lépő lehallgatómagnót.
EnglishThis can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.
Ez akkor léptethető életbe, amikor tömegesen áramlanak be olyanok, akik nem térhetnek haza.
EnglishIf the text will appear again, the obsolete entries will be activated again.
Ha valamelyik sztring legközelebb mégis visszakerül, a megfelelő bejegyzés újból aktiválódik.
EnglishInstantly she activated her own radar and locked onto the fighter.
Még be sem fejezte a mondatot, máris bekapcsolta a radarját és ráállt a vadászgép-
EnglishFirst, we have immediately activated all our networks responsible for managing crises.
Először is, azonnal riasztottuk az összes válságkezelő hálózatunkat.
EnglishWhen they reported OK, Kaddiri activated the flight-control self-test system.
Amikor okét jelentettek, Kaddiri beindította a repülésirányító rendszer önellenőrző programját.
EnglishA third electronic eye activated the hot-air dispenser that dried his hands.
A harmadik érzékelő bekapcsolta a meleg levegőt fúvó kézszárítót.
EnglishIn response the European Commission activated the Community Civil Protection Mechanism.
Válaszként az Európai Bizottság működésbe hozta a közösségi katasztrófavédelmi mechanizmust.

Szinonimák (angolul) a(z) activated szóra:

activated
English
active
activity
activated carbon