angol-magyar fordítás erre a szóra: to act upon

EN

"to act upon" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to act upon" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut he could not act upon what he had heard any more than he could repeat it.
De nem tehetett semmit, és nem mondhatta el, mit hallott.
EnglishI have matters of trade to consider, to judge and act upon.
Ott vannak a kereskedelmi ügyek, mind, mind megfontolást, mérlegelést és döntést követel.
EnglishWhen they protested, I was called upon to act as chucker-out.
Amikor valaki tiltakozni kezdett, nekem kellett az illetőt kidobnom.
EnglishNow that I've told you about our conversation, could you act upon it?
Annak alapján, amit elmeséltem, tud ellene tenni valamit?
EnglishThus, the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be called upon to act, if it wants a future soon.
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot éppen ezért cselekvésre kell felszólítani, ha mielőbbi jövőt akar.
EnglishThe Lisbon Treaty gives Parliament a new role, and I would like the Commission to act upon it.
A Lisszaboni Szerződés új szerepkört biztosít a Parlamentnek, és szeretném, ha a Bizottság ennek alapján cselekedne.
EnglishThe details are not yet specific enough to act upon.
Erre még várnom kell, de remélem, nem túl sokáig.
EnglishIt had not taken Bettris long to act upon Fulk's orders.
Bettris sietett végrehajtani Fulk parancsát.
EnglishNo, but even if I did, I could not act upon it.
- Nincsenek, de ha lennének, se tehetnék semmit.
EnglishThat was the judgement I had to act upon.'
Döntés született, és nekem cselekednem kellett.
EnglishIt is time to act upon this report.
Itt az ideje, hogy e jelentés alapján cselekedjünk.
EnglishI am very glad that I stayed to listen to his words, and I hope that others will hear them and act upon them.
Nagyon örülök, hogy itt maradtam meghallgatni a szavait, és remélem, mások is meghallják majd, és cselekvésre késztetni őket.
EnglishEnough to act upon, do you think?
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
Igaz, hogy bőven vannak emberi jogi problémák, és számos országot is lehetne említeni, és felszólítani a cselekvésre.
EnglishElise's suggestion of ringing up the police station seemed to her a good one, and she intended to act upon it without any further delay.
A komorna ötletét, hogy a rendőrséget értesítse ésszerűnek tartotta, és elhatározta, hogy ezt késedelem nélkül meg is teszi.
EnglishHe expected you to act upon it.
EnglishWe don't discount the DCI's theory, but we have evidence of another possibility that I feel it would be more prudent to act upon.
Nem vetjük el Wayne úr elméletét, de bizonyítékaink vannak egy másik lehetőségre, és véleményem szerint tanácsosabb volna abból kiindulni.
EnglishSo let us act upon it.
EnglishPeople believe you at first, and they act upon your lies, and you catch yourself wishing you'd simply told the truth.
Először hisznek neked, hazugságaidnak megfelelően cselekszenek, és hirtelen azon kapod magad, hogy azt kívánod, bárcsak egyszerűen elmondhatnád az igazságot.
EnglishThe rapporteur's proposal to create a post of High Official is therefore helpful and we should act upon it as quickly as possible.
Ezért hasznos az előadó arra vonatkozó javaslata, hogy jöjjön létre egy főképviselői poszt, és ezzel kapcsolatban minél gyorsabban cselekednünk kell.

Hasonló fordítások a(z) "to act upon" szóra magyarul

upon prepozíció
Hungarian
act főnév
to put upon ige
to fall back upon ige
to work upon ige
act of grace főnév
to build upon ige
to gloat upon ige
to come upon ige
Hungarian
to play upon ige