angol-magyar fordítás erre a szóra: to act out

EN

"to act out" magyar fordítás

EN

to act out {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to act out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou can feel whatever you want... but, you know, just don't make... a three-act play out of it.
Azt érezhetsz, amit akarsz... de, tudod, Me csinálj... három résztvevőst belőle.
EnglishAnd if they did, would they act before Halsey carried out his threat?
És ha igen, tesznek-e valamit, mielőtt Halsey valóra váltja a fenyegetését?
EnglishAs with every other compromise, a serious balancing act was carried out.
Mint minden kompromisszum, ez is egy komoly egyensúlyozás, ami történt.
EnglishBoth the coward and the hero act out of terror and necessity.
A gyávának és a hősnek is a rémület és a szükség határozza meg a cselekedeteit.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Az ő céljuk mindig is az átláthatóság és a pontosság elősegítése volt.
EnglishWhen they protested, I was called upon to act as chucker-out.
Amikor valaki tiltakozni kezdett, nekem kellett az illetőt kidobnom.
EnglishBecause you'll totally freak out and act like a psycho about it.
Mert bekattannál és úgy viselkednél, mint egy pszichopata.
EnglishI have been driven by romantic passion to act out a dream.
A romantikus szenvedély hajtott, hogy valóra váltsak egy álmot.
EnglishHe was far more content to operate in the background and let his thousands of cohorts act out public roles.
Õ inkább a háttérből szeretett irányítani, a különböző szerepek eljátszását a társaira hagyta.
EnglishHe seemed always in the act of stepping out of somebody elses way.
Mintha mindig éppen kitérni akarna valaki útjából.
EnglishA "directive" is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve.
Az irányelv olyan jogalkotási aktus, amely valamennyi uniós ország számára kötelezően elérendő célkitűzést állapít meg.
EnglishHumans must be allowed to act out their own destiny.
Hagyni kellene, hogy az emberek beteljesítsék sorsukat.
EnglishOh, and by the way, you can cut out the act now.
Egyébként most már abbahagyhatod a színészkedést!
EnglishHe would seize the coat, then, and be in the act of throwing it out, when it would occur to him that it would swim and not sink.
Elkapja a kabátot, és éppen ki akarja dobni, de rájön, hogy így fönnmarad a vízen, és nem süllyed el.
English`A professional does not act out of fervour, and is therefore more calm and less likely to make elementary errors.
A profi nem odaadásból cselekszik, következésképp nyugodtabb, és kevésbé valószínű, hogy elemi hibákat fog elkövetni.
EnglishThe legality of an act must be determined on the basis of the law of the country where the act is carried out.
Egy intézkedés törvényességét azon ország hatályos joga alapján kell megállapítani, amelyben az intézkedést foganatosítják.
EnglishShe wasn't a trouble-maker for the fun of it--one of these people who act out of pure mischief.
Eszébe sem jutott, hogy valami bajt okozzon, mert nem tartozik azok közé a puszta gonoszságból cselekvő emberek közé, akiknek ez örömet okoz.
EnglishYou know, act out characters.
Átvesz más személyiségeket a gyakorlatba.
EnglishLet's act like it out there.
EnglishJust go out and act like Keith!

Hasonló fordítások a(z) "to act out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
act főnév
to put out ige
to pull out ige
to work out ige
Hungarian