Példamondatok a(z) "to act on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishI'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
De hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
EnglishBut what was Ramses to do with the information, if Julie would not let him act?
De mihez kezdhet ezzel Ramszesz, ha Julie nem engedi meg neki, hogy cselekedjen?
EnglishThere is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.
Van egy szám elrejtve az élet minden pillanatában, a világ minden kifejezésében.
EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Az EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
EnglishIs it implementation, or is it a delegated act - in which case it is legislation?
Végrehajtás vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus - melyik esetben jogalkotás?
EnglishWe should act today for a better future, whether in football or in other areas.
Ma kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
EnglishWe are pleased that the Austrian act on the EIA now complies with the directive.
Örülünk, hogy a KHV-ról szóló osztrák törvény most már megfelel az irányelvnek.
EnglishIf its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
Ha a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Amikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
EnglishIt is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Érthető, hogy a Bizottság nem hagyhatta figyelmen kívül a cselekvésképtelenséget.
EnglishYou have to act quickly and decisively in order to preserve the Internal Market.
Önöknek gyorsan és határozottan kell cselekedniük a belső piac megőrzése érdekében.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy Európának most nem kell lépnie, épp ellenkezőleg.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Őrzőimet figyelve, feltettem magamban a kérdést, tudnék-e hasonlóan viselkedni?
EnglishEl decided to act as if it was a smile of welcome, and tremulously matched it.
El úgy határozott, hogy üdvözlésnek veszi a mosolyt és kis késéssel viszonozta.
EnglishWe told him to act as he normally would-and besides, he thinks we're Russians.
Azt mondtuk, viselkedjék úgy, mint rendesen, mellesleg azt hiszi, oroszok vagyunk.
EnglishBright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Holnap kora reggel, kezdődik a második felvonás... a szerelmesek lelepleződnek.
EnglishWe'll try to think first, but, people, let's get our collective act together.
Éppen ezért mindenkitől elvárom, hogy maximálisan működjön együtt a többiekkel.
EnglishAct I was The Concert, where The King pulled her up on stage to dance with him.
A második a Zöld Szoba a Koncert után, ezt követte harmadikként a Limuzinban.

Hasonló fordítások a(z) "to act on" szóra magyarul

act főnév
on
on határozószó
to put on ige
Hungarian