angol-magyar fordítás erre a szóra: across the road

EN

"across the road" magyar fordítás

EN

across the road

volume_up

Példamondatok a(z) "across the road" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOnce again it seemed that someone had drawn a ruler-straight line across the road.
Megint úgy látszott, mintha valaki nyílegyenes vonalat húzott volna az útra.
EnglishHe had turned his car across the road in front of her, blocking the road.
Az ember keresztbe fordította a kocsiját előtte az úton és így elállta az utat.
EnglishVic still sat on the lawn, his chin propped in his hands, looking across the road.
Vic mozdulatlanul ült a füvön, az álla a tenyerében, és a távolba nézett.
EnglishAcross the road, deep into the Jeter property, another tornado had arrived.
Az út túloldalán, mélyen a Jeter-birtok közepén feltűnt egy másik tornádó.
EnglishThe first guard pointed up at bluffs to the right and left across the road.
A lövések arról jöttek mutatott az első az út jobb és bal oldalán emelkedő szirtek felé.
EnglishA tame doe deer with a leather dog collar on wandered across the road in front of me.
Előttem az úton szelíd nőstény szarvas ballagott, nyakán bőr nyakörv.
EnglishWe did what we could to stop the flames from spreading across the road.
Megtettük, amit tudtunk, hogy megfékezzük a lángokat a továbbterjedésben.
EnglishHe nodded across the road to his colleagues in the nearest car, then drifted off.
Fejével odaintett a közelebbi kocsiban várakozó társainak, aztán felszívódott a járókelők között.
EnglishThy sister - What Owl's folly told thee to draw thy carts across the road?
Milyen őrült bagoly tanácsára állítod a kocsidat keresztbe az úton?
EnglishHe stood between the two lighted-globes and stared across Tottenham Road.
Megállt a két világító gömb alatt, és szétnézett a Tottenham Roadon.
EnglishA Punjabi constable in yellow linen trousers slouched across the road.
Egy sárga vászonnadrágos pandzsábi rendőr somfordált feléjük az úton.
EnglishViljoen drew up to Kirstens Garage and pointed across the road at the Imp Inn.
Viljoen behajtott a Kirstens garázs telkére, és az út túloldalán levő Ördögöcske fogadóra mutatott.
EnglishHe jumped in the first one and they were a hundred yards behind the cab across Edgware Road.
Beugrott az elsőbe, és száz yardnyi távolságból követték a taxit végig az Edgware Roadon.
EnglishHe could make out the barns of Honington Hall and the red brick of Malting Row across the road.
Preston már látta Honington Hall pajtáit és Maltington vöröstéglás házait a túloldalon.
EnglishKham led his guys out of the alley, urging them to run like hell across the road.
Kham kivezette embereit a sikátorból, és intett nekik, hogy rohanjanak át az úton, ahogy csak bírnak.
EnglishLightning popped across the road, somewhere on the Jeter property.
Egy villám csapott le a közelben, valahol a Jeter-birtok közelében.
EnglishShe padded across the road and toward the bushes just beyond the hornbeam trees, and there she stopped.
Átbaktatott az úton, a gyertyánfák mögötti bokrok felé, aztán megtorpant.
EnglishAs the assault van cruised up the Close, he would telephone Ross from the Adrians house across the road.
Miközben a teherautó befordul a zsákutcába, fölhívja Rosst telefonon az Adrian-házból.
EnglishHe tossed Lenny across the road as if the old fellow were no more than a bag of rags.
Hugh kilódította Lennyt az útra, akár a rongyoszsákot.
EnglishShe slipped across the road, and rejoined him three minutes later, looking rather flushed.
Odakint, a Temze partján Lily Marbury várta Tom Hartigant.

Hasonló fordítások a(z) "across the road" szóra magyarul

across prepozíció
road főnév
to be on the road ige
rule of the road főnév
Hungarian