angol-magyar fordítás erre a szóra: across the board

EN

"across the board" magyar fordítás

EN

across the board {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "across the board" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGurgeh ran; to the side at first, then across the board, heading for the hall doors.
Először oldalra, aztán át a táblán, megpróbált eljutni a terem egyik ajtajához.
English'If I can add to that, sir, we should also increase our readiness across the board.
- Javaslom, uram, hogy azonnal helyezzük DEFCON-2 fokozatba a stratégiai erőinket.
EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
Amit találtam, ami minden vallásra igaz, hogy a vallás lényege az eltérő viselkedés!
EnglishFor the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
Jelenleg, a Számvevőszék egy egységes 2%-os lényegességi küszöböt alkalmaz.
EnglishWe therefore have to accept it because social policy is becoming a duty across the board.
El kell fogadnunk azt, mert a szociálpolitika mindenütt a kötelezettségünké válik.
EnglishSo let us agree that what we are discussing now is a 2% across-the-board increase.
Így értsünk egyet abban, hogy amiről most tárgyalunk, az mindenkire vonatkozó 2%-os emelés.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Az építőipart általánosan kell segíteni, nem csak szelektív alapon.
EnglishHe staggered across the board in a storm of smoke and swirling leaves.
Átbukdácsolt a táblán, füst és szállingózó levelek kavarogtak körülötte.
EnglishImagine other companies indulging their profit-seeking in similar ways across the board.
Képzeljék el, mi lenne, ha más cégek is így hajszolnák a profitot minden termékkategóriában.
EnglishThe Council has proposed a 2% cut across the board for all institutions.
A Tanács a fűnyíróelvnek megfelelően 2%-os csökkentést javasol.
EnglishThere have been consistent improvements across the board with regard to respect for human rights.
Az emberi jogok tiszteletben tartását illetően valamennyi területen folyamatos a javulás.
EnglishUnfortunately, we see the same thing happening across the board in the industrial sector.
Sajnálatos módon ugyanezt látjuk az egész ipari szektorban.
EnglishThese difficulties apply across the board to all livestock farmers throughout the European Union.
Ezek a nehézségek az Európai Unió minden állattenyésztőjét érintik.
EnglishMaybe it'd be best to say 'no' right across the board.
Legjobb lenne, ha csak úgy általánosságban nem"-mel válaszolnál.
EnglishThe second level is ICT as an enabler across the board and in all sectors of economic activity.
A második szint az IKT mint a minden csoportot és a gazdasági tevékenység minden szektorát előmozdító eszköz.
EnglishApplying cohesion policy across the board is the only way to ensure the success of the Europe 2020 strategy.
A kohéziós politika általános alkalmazása az egyetlen mód az Európa 2020 stratégia sikerének biztosításához.
EnglishHowever, I do regret our lack of courage on across-the-board greening of the common agricultural policy.
Nagyon sajnálom azonban, hogy nem volt bátorságunk a közös agrárpolitika átfogó módon való környezetbarátabbá tételére.
EnglishCulture should therefore be integrated across the board in the wide spectrum of actions that make up the EU's foreign policy.
A kultúrát ezért átfogóan be kell építeni az EU külpolitikáját alkotó fellépések széles spektrumába.
EnglishAs you requested in previous years, the Council has not been making random across-the-board cuts to all headings.
Ahogy azt Önök a korábbi években kérték, a Tanács nem hajtott végre minden tételben véletlenszerű csökkentéseket.
EnglishNone of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Egyetlen nagy kereskedő ország sem folyamodott még a határokat keresztező kereskedelem és a befektetések korlátozásához.