EN

acquired {melléknév}

volume_up
About the sixth day out, Ramsey acquired a typewriter.
Nagyjából hatodik napja lehettek a tengeren, amikor Ramsey szerzett egy ír gépet.
He'd have used a cover name, possibly an independently acquired passport.
Feltehetően álnevet használ, lehetőleg olyan útlevelet, amelyet a Cég megkerülésével szerzett.
'She has acquired merit beyond all others,' said the lama.
- Ez az asszony több érdemet szerzett, mint az összes többi - szólt a láma.

Példamondatok a(z) "acquired" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat's where you acquired the political skills you so ably exercise, isn't it?
- Tehát így tett szert arra a politikai gyakorlatra, amelynek most hasznát veszi?
EnglishI thought surely he was lying, but at least he acquired more Latin in the process.
Én ugyan biztos voltam benne, hogy hazudik, de legalább gyakorolta a latint.
EnglishHippolito of Maule acquired his almanac, and it was purloined by Visbhume.
Maulei Hippolito megszerezte Twitten Kalendáriumát, tőle pedig Visbhume-hoz került.
EnglishHave the Jawas and Sand People acquired rights to this land? the computer asked.
A javák és homoklakók megszerezték ezeknek a területeknek a jogát? kérdezte a számítógép.
EnglishOh, now thats really pathetic More like a newly acquired raging addiction, master.
Ez inkább egy új keletű, igen heves, függőséget okozó szenvedély, gazdám.
EnglishHe wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.
Tudni akarja, képes lesz-e felhasználni a munkája során megszerzett tapasztalatait.
EnglishToday, this tragedy, this tragic death, has acquired symbolic significance.
Ez a tragikus, nagyon tragikus haláleset ma szimbolikus jelentőséggel bír.
EnglishDifferent peoples acquired food production at different times in prehistory.
A történelem hajnalán különböző népek más és más időpontban fogtak élelmiszertermelésbe.
EnglishIn less than fifteen seconds his hand had acquired a living black-and-yellow glove.
Tizenöt másodpercen belül egy eleven sárga-fekete kesztyű borította be.
EnglishThe worst was simply this: the third-floor men's room had acquired a pull.
A legrosszabb az volt, hogy a harmadik emeleti férfi WC-nek vonzása lett.
EnglishAll of that knowledge is acquired by observation and by trial and error.
Ezeket az ismereteket mind megfigyelés és kísérletezgetés útján szerezték.
EnglishHe had drawn a line through every item as he acquired it, concluding with EYES.
Már minden egyes felsorolt elemet áthúzott egy vízszintes vonallal.
English(HU) Food and water have acquired the same strategic value as oil and gas.
(HU) Az élelmiszer és a víz olyan stratégiai értékké válik, mint az olaj vagy a földgáz.
EnglishAll the others have been acquired and destroyed, by order of the Magisterium.
Ebből a műszerből azt tudom meg, hogy a gyermek az övét a Jordan-kollégium Mesterétől kapta.
EnglishI am foul-faced and a hillwoman, but, as thy talk goes, I have acquired merit.
Rút képű vagyok és ráadásul hegyi asszony, de ahogyan ti szoktátok mondani, érdemet szereztem.
EnglishThanks to exemplary management, the fund is now able to guarantee the rights acquired until 2060.
Hála a példás igazgatásnak, az alap 2060-ig tudja garantálni a szerzett jogokat.
EnglishShe had acquired a little information about cars of this style from an enthusiastic greatnephew.
Az efféle autókra vonatkozó szerény ismeretei egy lelkes unokaöccsétől származtak.
EnglishPolitics was not a skill he'd acquired yet, at least not on the instinctive level.
Szívesebben nézett szembe töltött fegyverekkel, mint a médiával.
EnglishThere was no explanation as to how he had acquired these books.
Nem tudtuk megfejteni, miként jutott hozzájuk, de kétségtelenül használta őket.
EnglishHe had not merely acquired a thirst for blood but a craving that occasionally overwhelmed him.
Nemcsak csillapíthatatlan vérszomja hajtotta, hanem egyszerűen élvezte a vadászatot.