EN

acquaintance {főnév}

volume_up
acquaintance
Not a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
Se nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
Nem, ez a fájdalom régi ismerős volt.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
A legtöbb esetben az elkövető a nő férje, párja vagy egy ismerős.
acquaintance
It is very unlucky; but as I have actually paid the visit, we cannot escape the acquaintance now.
Kár, hogy így történt; de mivel már tiszteletemet tettem nála, nem zárkózhatunk el az ismeretség elől.
The relations, if any, between Lavery and Almore might have been deep and dangerous or just the merest acquaintance, or not even that.
Lavery és Almore között a kapcsolat ha volt egyáltalán lehetett szoros és veszélyes, vagy csak puszta ismeretség, vagy még az sem.
For just a moment Hogan saw the kid's other look (and even on short acquaintance, Hogan was almost willing to bet he only had two): the mean, watchful look.
Egy pillanatig Hogan megtapasztalhatta a fiú másik tekintetét is (már ilyen rövid ismeretség után is Hogan lefogadta volna, hogy csak ez a kettő létezik): a rosszindulatú óvatosat.
acquaintance
volume_up
tudás {fn} (vmilyen témáról)

Példamondatok a(z) "acquaintance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNot a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
Se nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
EnglishI shall be delighted to make the acquaintance of Mme. de Restaud's sister.
Itt küldöm a kért meghívót, nagyon örülnék, ha megismerhetném Restaud-né húgát.
EnglishI was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance.
Tudtam, jobban szereti maga a lányait, semhogy ilyen ismeretséget elszalasszon.
EnglishOur acquaintance looked surprised, and then, glancing down, he began to laugh.
Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett.
EnglishHe may live in my memory as the most amiable man of my acquaintance, but that is all.
Úgy fogok rá emlékezni, mint a legkedvesebb ismerősömre - de ennyi az egész.
EnglishThey're very swell legs and it's a pleasure to make their acquaintance.
Nagyon gusztusos lábai vannak, és örömömre szolgál, hogy megismerkedhettem velük.
EnglishAccording to our mutual friend and acquaintance Henry Stratford, the mummy is quite alive.
Egy közös barátunk és ismerősünk, Henry Stratford szerint a múmia nagyon is él.
EnglishI have made the acquaintance of a man who in some ways resembles my far-off friend.
- Megismerkedtem valakivel, aki egyben-másban az én távolba szakadt barátomra emlékeztet.
EnglishYour friend Trent made an acquaintance on his last trip to the Soviet Union.
Az ön barátja, Trent, megismerkedett valakivel, amikor legutoljára a Szovjetunióban járt.
EnglishHe borrowed a mount from an acquaintance at a nearby booth and set off after Yossip.
Kölcsönkért egy lovat a szomszédos kereskedőtől, akit jól ismert, és Yossip nyomába eredt.
EnglishAnd as if to reward me for my pains, chance has afforded me this pleasant acquaintance.
És íme, a sors mintegy fáradságom jutalmául - összehoz egy ilyen kellemes úriemberrel...
EnglishThe acquaintance from the stadium had excused himself and left during coffee.
A stadionbeli ismerőős még a kávé alatt kimentette magát, és elment.
EnglishThe young lady came to London, then, and you renewed your acquaintance?
Az ifjú hölgy tehát Londonba jött, és önök felújították az ismeretséget?
EnglishShe is a very great favourite with some ladies of my acquaintance, Mrs.
Ismerőseim között van két hölgy, Mrs. Hurst és Miss Bingley, akik rajonganak érte.
EnglishI'm Imbur Waendlar, I am, and am ... am ... delighted to make your acquaintance.
Imbur Waendlar vagyok, és én... én... örvendek a szerencsének.
EnglishI should take him, even on my slight acquaintance, to be an ill-tempered man.
- Én csak felületesen ismerem, de úgy látom, rossz a természete.
EnglishMiss Gilchrist was happily going over the possible Johns or Marys of her acquaintance.
Gilchrist kisasszony boldogan keresgélt Johnjai és Maryjei között.
EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
A legtöbb esetben az elkövető a nő férje, párja vagy egy ismerős.
EnglishSuppose an old friend or acquaintance goes to her and says: 'Look here, I'm in a bit of a spot.
Egy fic- kót, akivel egyfajta üzleti kapcsolatom volt, eltettek láb alól.
EnglishJoel Cairo, a friendan acquaintance, at any rateof Thursby's.
Ez itt Mr. Joel Cairo, Thursby barátja, de legalábbis ismerőse.

Szinonimák (angolul) a(z) acquaintance szóra:

acquaintance