Példamondatok a(z) "to acquaint" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAt last I resolved to go to my old governess, and acquaint myself with her again.
Végül elszántam rá magamat, hogy elmegyek az én öreg nevelőanyámhoz és újra összebarátkozom vele.
EnglishI will acquaint him with, your decision to go down to the cottage.
Közölni fogom vele a maga elhatározását, Susan, hogy megnézi Cora házát.
English'We'll go up to The Larches together, and acquaint our Belgian friend with the latest news.'
- Fölmegyünk együtt a Vörösfenyőbe, és tudatjuk kis belga barátunkkal a legfrissebb híreket.
EnglishHe'd taken the time to acquaint himself with the torpedo director.
Korábban szakított rá időt, hogy megismerkedjék a torpedóirányzóval.
EnglishIt is therefore of paramount importance that we acquaint society with the advantages and benefits of enlargement.
Ezért kiemelt fontosságú, hogy a bővítés előnyeit, hasznait megismertessük a társadalommal.
EnglishIf I do, I will acquaint you with the fact without loss of time.
Amint sikerül,. minden további nélkül, közlöm önnel.
EnglishOne more strange epidemic in the United States that I want to acquaint you with is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
Még egy Egyesült Államokbeli furcsa járvánnyal szeretném Önöket megismertetni.
EnglishI beg you, turn us over to your chamberlains, and there will be time enough to acquaint yourself with your bride tomorrow!
Könyörgöm, adj át minket inkább a kamarásaidnak, s holnap lesz elegendő időd, hogy ismerkedj a mátkáddal!
EnglishThey must acquaint him with all our common wonders.
English(f) all information necessary to acquaint the clinician as fully as possible with the potential of the proposed proprietary medicinal product.
(f) minden olyan információ, amely szükséges ahhoz, hogy a klinikus a lehető legjobban megismerkedjen a javasolt bejegyzett gyógyszerkészítménnyel.
English(BG) Respected colleagues, I would like to acquaint you with a case of violation of the rights of two Bulgarian children and their parents in the Netherlands.
(BG) Tisztelt kollégák, egy olyan esettel szeretném megismertetni Önöket, melyben két bolgár gyermek és szüleik jogait sértik meg Hollandiában.
EnglishShe told him that on his suggestion she had gone to my quarters to acquaint me privately with .Emilia's charges and ask me what explanation I had to offer.
Elmondta, hogy Augustus tanácsára felkeresett engem a lakásomon, hogy bizalmasan közölje velem Aemilia vádjait, és megkérdezze, milyen magyarázattal tudok szolgálni.
EnglishBut, as, perchance, all may not be of the same opinion, I am minded, without deviating from the prescribed order, to acquaint you with that which thereby befell a certain knight of Pistoia.
De mivel talán nem mindenki osztja vélekedésemet, kedvem van elmesélni nektek anélkül, hogy az elbeszélések megszabott tárgyától eltérnék, mi esett bizonyos pistoiai lovaggal.
English'I need not acquaint you with what has been my condition for some time past; and how, having been at the edge of the grave, I am, by the unexpected and undeserved mercy of Heaven, restored again.
Szükségtelen közölnöm magával, milyen helyzetben voltam egy ideig, hogy már a sír szélén jártam, ahonnan az ég váratlan és meg nem érdemelt irgalmából visszatértem az életbe.
EnglishShe'd had a good day of her own with local ophthalmic surgeons, and had invited two of the best, full professors both, to come to the Wilmer Institute and acquaint themselves with her specialty area.
Jól telt a napja, moszkvai szemsebészekkel találkozott, kettőt két egyetemi tanárt meg is hívott a Wilmer Institute-ba, hogy ismerkedjenek meg közelebbről az ő szűkebb területével.

Szinonimák (angolul) a(z) acquaintance szóra:

acquaintance