EN

to acknowledge [acknowledged|acknowledged] {ige}

volume_up
1. általános
So she expresses here what it's like to see someone halfway across the world having taken your idea, built upon it and then acknowledging you for contributing.
Ő itt fejezi ki milyen érzés, hogy valaki a világ túloldalán fogja az ötleted, továbbfejleszti, és elismer a segítségedért.
in writing. - (FI) People's right to adequate nutrition is a human right that has been acknowledged in the UN's Universal Declaration of Human Rights since 1948.
Az embereknek az a joga, hogy megfelelő táplálékhoz jussanak, olyan emberi jog, amelyet az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata már 1948 óta elismer.
to acknowledge (és: to acquit, to receipt)
2. "appreciate"

Példamondatok a(z) "to acknowledge" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Amint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
EnglishBut the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
A válság azonban megmutatta, hogy fel kell ismernünk rendszerbeli hiányosságait.
EnglishMust you now acknowledge that the Dodger may indeed be of exceptional competence?
Most már elismered, hogy Svindler valóban különleges szakértelemmel rendelkezik?
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
És várd el, hogy akik tanítanak téged, ők is ismerjék el, és ünnepeljék őket.
EnglishI was aware that Avicus had come to the door, but I said nothing to acknowledge him.
Tudtam, hogy Avicus az ajtóhoz jött, de semmivel sem jeleztem, hogy észrevettem.
EnglishWe all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy ez a helyzet sokoldalú megközelítést kíván.
EnglishIt is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Ezért mindenképpen el kell ismernünk a Parlament rendkívüli mértékű hozzájárulását.
EnglishThe only relevant struggle for balance I acknowledge is that within ourselves.
Az egyetlen fontos egyensúlyra való törekvés szerintem az, ami a lelkünkben zajlik.
EnglishHow, then, in the face of that, can I bring Arthur to acknowledge Gwydion his son?
Ebben az esetben hogyan vehetném rá Arthurt, hogy ismerje el fiának Gwydiont?
EnglishBut why should you wish to persuade me that I feel more than I acknowledge?
- De miért akarod velem elhitetni, hogy másként érzek iránta, mint ahogy mondom?
EnglishToday, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Mára azonban Koppenhága miatt ők is elismerik, hogy ők is osztoznak a felelősségben.
EnglishBut our fathers had disowned us and would not acknowledge any mention of our names.
Atyáink azonban kitagadtak bennünket, és még a nevünket sem szabad kiejteni előttük.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
El kell ismernünk, hogy az egyenlőség terén határozott előrelépés történt.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Úgy vélem, fontos a fedélzeti személyzet bizonyítványainak elismerése is.
EnglishWe are ready to acknowledge that you've won again, Seldon, the woman from Ktlina said.
Hajlandóak vagyunk elismerni, hogy megint maga nyert, Seldon mondta a ktlinai nő.
EnglishAye, said Viviane, her mouth tight, though the priests will never acknowledge it.
- Igen - mondta szűkszavún Viviane -, bár a papok sosem fogják elismerni.
EnglishWe acknowledge the common threat of nuclear proliferation, particularly from Iran.
Elismerjük a nukleáris fegyverek főleg Irakból való elterjedésének közös fenyegetését.
EnglishI have to acknowledge that these Members have fought very hard in this respect.
El kell ismernem, hogy ezek a képviselők ebből a szempontból nagyon keményen harcoltak.
EnglishWe are bonded and there is a form of love whether we acknowledge it or not.
Szövetségben vagyunk, és ez is egyfajta szerelem, akár elismerjük, akár nem.
EnglishI think we also have to acknowledge a certain progress, as I said at the beginning.
Mint ahogy az elején is elmondtam, el kell ismernünk, hogy vannak bizonyos eredmények.

Szinonimák (angolul) a(z) acknowledgement szóra:

acknowledgement