EN

acid {melléknév}

volume_up
1. általános
acid (és: rancid)
I took a sip of the acid gold and swished it around my back teeth for a bit.
Kortyintottam a savas aranyból, aztán forgattam egy kicsit a hátsó fogsorom körül.
An extract is prepared from the peel using dichloromethane in an acid medium.
A gyümölcshéjat savas közegben diklórmetánnal extraháljuk.
I've been putting together my piece on acid rain.
A savas esőről szóló anyagot gyűjtögettem össze.
Fanyar volt a hangja, hidegen fanyar.
Her smile was cozy and acid at the same time.
A mosolya egyszerre volt barátságos és fanyar.
What was the past of this Trevor, pugilist, traveler, and gold-digger, and how had he placed himself in the power of this acid-faced seaman?
Mi lehetett ennek a Trevornak, ennek az ökölvívónak, utazónak és aranyásónak a múltjában; miért volt ekkora hatalma fölötte a savanyú képű tengerésznek?
2. "irony", átvitt értelemben
acid
volume_up
maró {mn} [átv.] (gúny)
His head was throbbing with the hot, acid-etched words that wanted to get out.
A feje lüktetett a kitörni akaró, forró, maró szavaktól.
Adam Munro felt the grief and the anger rising in his throat like a ball of sticky acid.
Adam Munro érezte, hogy a bánat és a harag ragadós, maró csomóként tolul a torkába.
Mennyi maró gúny egyetlen mondatban.

Példamondatok a(z) "acid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
A jelenlegi válság döntő próba, és rá kell eszmélnünk tényleges jelentőségére.
EnglishThe prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
A fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
EnglishBoth types of trans-fatty acid are in fact equally harmful if too much is consumed.
Sőt, mindkét típusú transz-zsírsav egyaránt káros, ha abból túl sokat fogyasztunk.
EnglishOver that little fool who drank the carbolic acid, said Madame Joliet promptly.
- No és amikor az a kis esztelen karbolsavat ivott? - vágta rá Madame Joliet azonnal.
EnglishI took a sip of the acid gold and swished it around my back teeth for a bit.
Kortyintottam a savas aranyból, aztán forgattam egy kicsit a hátsó fogsorom körül.
EnglishSeveral hours later, depending on the thickness of the copper, the acid burns through.
Néhány órával későőbb, a réz vastagságától függőően, a sav átmarja az anyagot.
EnglishSulphur dioxide, which causes acid rain, comes from coal-burning power plants.
A kén-dioxid, amely a savas esőkért felelős, a szénerőművekből szárma zik.
EnglishYou administered prussic acid to her by force and you left the empty bottle in her hand.
Erőszakkal cián-hidrogénsavat adott be neki, s az üres üveget a kezében hagyta.
EnglishAdd 50 ml of dilute sulphuric acid (4.6) and 0 75 g of potassium iodide (4.1).
Hozzáadunk 50 ml hígított kénsavat (4.6.) és 0,5 g kálium-jodidot (4.1.).
EnglishErucic acid content : the content of erucic acid as determined by the method specified.
Az erukasav-tartalom: a megadott módszerrel meghatározott erukasav- tartalom.
English(ii) hydrogenated oils and fats containing trans and cis-isomers of docosenoic acid.
ii. a dokozénsav transz- és cisz-izomerjeit tartalmazó hidrogénezett olajok és zsírok.
EnglishNot like the dream I had before, about us a the jukebox and the ocean of acid.
- Nem olyan álom volt, ami mindig visszatér, tudod, a savas tengerről...
EnglishIn her hand was a little blue glass bottle which had contained prussic acid.
A kezében egy kis kék üvegesét találtak, amelyben hidrogén-cianid, vagyis kéksav volt.
EnglishAdam Munro felt the grief and the anger rising in his throat like a ball of sticky acid.
Adam Munro érezte, hogy a bánat és a harag ragadós, maró csomóként tolul a torkába.
EnglishTransfer the acid solution containing the dye to the funnel and extract.
A festéket tartalmazó savoldatot a tölcsérbe át kell önteni, majd extrahálni.
EnglishHis stomach rebelled at the acid produced by stress and augmented by caffeine and alcohol.
Most csak ült a kanapén, mert már állni sem volt ereje, és bambán maga elé meredt.
EnglishThe acid was percolating up from his stomach again, and this time it was a volcano.
A sav megint emelkedni kezdett a gyomrából fölfelé. ezúttal már úgy, mint a vulkáni láva.
EnglishIt's basically sulfuric acid, and it's being just dumped out, at incredible rates.
Alapvetően kénsav, és hihetetlen mennyiségben kerül itt kibocsátásra.
EnglishEthyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid
204. Etil bis(4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói
EnglishDesperately he shouted a spell that made one of the columns of flame into a geyser of acid.
Elmondott egy gyors varázsszót, mire az egyik tűzoszlop savgejzírré változott.

Szinonimák (angolul) a(z) acid szóra:

acid
acidity
acetylsalicylic acid