EN

to achieve [achieved|achieved] {tárgyas ige}

volume_up
to achieve
volume_up
elér {tárgy. i} (célt)
We must talk about the pictures and ask ourselves what Europe is achieving and what its job is.
Beszélnünk kell az elképzelésekről, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az, amit Európa elér és mi a feladata.
You say you have a balanced approach - but where is the evidence that our approach is achieving anything?
Önök azt mondják, hogy egy kiegyensúlyozottabb megközelítést támogatnak - de hol van biztosíték arra, hogy ez a megközelítés elér bármit is?
If this report - and I thank Liam Aylward for his work on it - achieves anything, I would hope that it would achieve a bit of realism on electronic tagging of sheep.
Ha ez a jelentés - köszönetet mondok Liam Aylwardnak a munkájáért - bármit is elér, akkor azt remélném, hogy némi realizmust érhet el a juhok elektronikus jelölésében.
to achieve
to achieve
It will thus achieve a plan for the future of 21st-century Europe that has such strength of conviction that it will secure the necessary funding.
Ilyen módon megvalósít egy tervet a 21. századi Európa jövője számára, amely akkora meggyőző erővel rendelkezik, hogy képes előteremteni a szükséges finanszírozást.
to achieve
to achieve

Példamondatok a(z) "to achieve" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Így tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
EnglishThey want to be informed, and I would very much like to help them achieve that.
Tájékozottak akarnak lenni, és nagyon szeretném segíteni őket ennek elérésében.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Ha sikert akarunk elérni Koppenhágában, létre kell hozni az adaptációs alapot.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező hetekben kielégítő eredményt fogunk elérni.
EnglishHowever, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
A vita azonban nem e körül zajlik: a vita az eredmények elérésének módjáról szól.
EnglishI welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
Üdvözlöm, hogy nagyra törő céljainkhoz a rendeletet választottuk alkalmas formául.
EnglishIf society is not behind us and is not enthusiastic, we will achieve nothing.
Ha a társadalom nem áll mellettünk, és nem lelkesedik, semmit nem fogunk elérni.
EnglishHowever, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.
Azonban ennek eléréséhez meg kell változtatni az Európai Központi Bank küldetését.
EnglishWith your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Az Önök támogatásával, úgy gondolom, sikert érhetünk el a koppenhágai konferencián.
EnglishThis fills me with the hope that we have managed to achieve an exhaustive report.
Ez reményteli számomra a tekintetben, hogy kimerítő jelentést sikerült készítenünk.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, több komoly kihívásnak kell még megfelelnünk.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Ragaszkodjunk elveinkhez, de működjünk együtt a közös célok elérése érdekében!
EnglishRegrettably, the only thing they achieve is undermining the good name of my country.
Sajnálatos módon ezzel csak azt érik el, hogy aláássák a szülőhazám jó hírnevét.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Az a benyomásom, hogy ezen a területen nem sikerült megteremtenünk az egyensúlyt.
EnglishAll of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
Ha mindannyian összefogunk, 2009 végén Koppenhágában megállapodásra juthatunk.
EnglishIt will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ...
Ezt sokkal könnyebb lesz elérni, ha jobban elfogadjuk saját demokratikus ...
EnglishThat is, I know, what the new Commission is going to strive to achieve with us.
Tudom, ez az, aminek elérésére az új Bizottság törekszik majd velünk együtt.
EnglishWe should not delude ourselves into thinking we shall achieve immediate success.
Nem ringathatjuk magunkat abba a hitbe, hogy azonnali sikert fogunk elérni.
EnglishThe average new car fleet should achieve CO2 emissions of 120 g CO2/km from 2012.
Átlagosan az új autóállománynak 120 g CO2/km értéket kell elérnie 2012 után.

Szinonimák (angolul) a(z) achievable szóra:

achievable
achievement
Más szótárak