EN

ache {főnév}

volume_up
The ache, however, continued in her jaw, creeping around to the base of her skull.
A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában, átterjedve a koponyaalapra is.
Immediately the ache in her head subsided, for which she was grateful.
A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott, amiért nem győzött eléggé hálálkodni.
Sparhawk could feel the ache slowly draining from his right shoulder.
Sparhawk érezte, hogy a fájdalom lassan eltávozik a jobb vállából.
ache (és: hurt)
In the recession of the pain, she became aware of a bone-numbing ache in her limbs.
Így azonban ismét visszatért a lábában lüktető, csonthasogató fájás.

Példamondatok a(z) "ache" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe ache, however, continued in her jaw, creeping around to the base of her skull.
A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában, átterjedve a koponyaalapra is.
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
A lassú tánctól megfájdulhat az ember háta, és a partnere is csalódott lesz.
EnglishThe pain burned and raged for only a short time, then subsided to a dull ache.
A fájdalom egy pillanatra fellángolt benne, majd átadta a helyét a tompa zsibbadásnak.
EnglishHe frowned, and his face was so soft and wondering that it made me ache.
Olyan szelíd és értetlen volt az arca, hogy megfájdult a szívem, ahogy ránéztem.
EnglishHer eyes still closed, Susan considered his question until her head began to ache.
Susan lehunyta a szemét, és addig gondolkodott a kérdésen, amíg meg nem fájdult a feje.
EnglishBut she didn't come and there was no way he could bear the rotted ache in his left leg.
De Annie nem jött, és ő már nem bírta elviselni az őrjítő fájdalmat a bal lábában.
EnglishThe words were an agony profounder than the ache j in his legs or his lungs.
A szavak mélyebb kínt jelentettek számára, mint a fájdalom a lábában vagy a mellében.
EnglishImmediately the ache in her head subsided, for which she was grateful.
A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott, amiért nem győzött eléggé hálálkodni.
EnglishI felt an ache just looking at him as he greeted us all and we returned the greeting.
Fájt még rá is néznem, míg köszöntötte a gyülekezetet, és mi viszonoztuk a köszöntést.
EnglishIt would make my head ache if I had to deal with that side of things.
A fejem is belefájdulna, ha nekem kellene ezekkel a dolgokkal is foglalkoznom.
EnglishIn the recession of the pain, she became aware of a bone-numbing ache in her limbs.
Így azonban ismét visszatért a lábában lüktető, csonthasogató fájás.
EnglishShe wished, with a sudden ache, that she knew the right thing to do or say.
Hirtelen fájdalmasan kívánta, bárcsak tudná, mit mondjon, mit tegyen.
EnglishHe turned away, leaning heavily on his cane, to ease the ache in his hip.
Elfordult, teljes súlyával a botra nehezedve, hogy enyhítsen a görcsön.
EnglishFlexing the leg brought the quality of the pain up from a throbbing ache to a sharp, glassy beat.
Ha behajlította a lábát, a tompa lüktetést éles, hasogató fájdalom váltotta fel.
EnglishNow, after a climb which had made his chest ache, he was within sight of the Mission.
Most, miután a mászástól megfájdult a mellkasa, a Misión hirtelen megjelent a látómezőjében.
EnglishIt seemed for one moment the ache in her would consume everything-thought, hope, will.
Egy pillanatig úgy tűnt, a kín a bensőjében mindent elemészt gondolatot, reményt, akaratot.
EnglishDespite all the water I had drunk during the day, my head was starting to ache dully again.
Dacára a rengeteg víznek, amit megittam, megint éreztem, hogy kezddik a tompa fejfájás.
EnglishNausea, dizziness-even lying flat she sometimes felt she was falling-and an ache in her bones.
Émelygett, szédült néha még fekve is úgy érezte, zuhan és fájtak a csontjai.
EnglishWarm, drinking the stiffness from her fingers, taking the ache from the joints.
Melegség csordogált belé, felitta a gémberedettséget ujjaiból, elűzte a fájdalmat az ízületekből.
EnglishPanic spurred her, and the ache in her side diminished a little.
Wendynek új erőt adott a rémület, és a fájdalom is csökkent egy kicsit az oldalában.

Szinonimák (angolul) a(z) ache szóra:

ache
aching
English