angol-magyar fordítás erre a szóra: accusingly

EN

"accusingly" magyar fordítás

HU
EN

accusingly {határozószó}

volume_up
accusingly
Trin swore under her breath and glared accusingly at her captain.
Trin halkan káromkodott egyet, és vádlón kapitányára meresztette a szemét.
Her eyes shot to me suddenly, accusingly, and then became mild.
Szeme vádlón villant rám, aztán megenyhült a tekintete.
He pointed accusingly to Helmholtz and the Savage.
Vádlón mutatott Helmholtzra és a Vademberre.

Példamondatok a(z) "accusingly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFaces glanced at him, some doubtful, others accusingly, most of them fearful.
Arcok fordultak felé, az egyiken kétely, a másikon vád, a legtöbbön félelem.
EnglishI thought you said you were going to speed this trip up,' he said accusingly to Flute.
Mintha azt mondtad volna, hogy felgyorsítod az utazást mondta gorombán Furulyának.
EnglishWe encountered a minstrel in the forest, Count Ghasek, Bevier told him, almost accusingly.
Találkoztunk egy vándorénekessel az erdőben folytatta Bevier szinte vádlón.
Englishthe robed man asked accusingly.
Miért nem vagytok a szent Arasham lábánál? kérdezte a nomád vádlón.
EnglishHe had been badly beaten and the stumps of his fingers pointed accusingly at Jak, seeping blood.
Jak egyszeriben azt vette észre, hogy Ren megcsonkított, véres ujjai őrá mutatnak.
EnglishGarp looked accusingly at Roberta Muldoon, but she looked at Duncan looking out the window.
Garp szemrehányóan bámult Robertára, Roberta azonban az ablakon kitekintő Duncant nézte.
English'A chirlip was found on the terrace,' Boruelal explained, looking accusingly at the little drone.
Találtak egy kanárit a teraszon magyarázta Boruelal, és vádlón nézett a kis drónra.
EnglishTrin swore under her breath and glared accusingly at her captain.
Trin halkan káromkodott egyet, és vádlón kapitányára meresztette a szemét.
EnglishThe other kings were also glaring at the Pandion Preceptor accusingly.
A többi király is vádló tekintettel meredt a pandionok preceptorára.
EnglishHeaving sighs, they stopped the rebellion, though the one who had started the struggle looked up, accusingly, at me.
Sóhajtva felhagytak a viaskodással, bár az, aki kezdte, vádlón tekintett föl rám.
EnglishRalph said to him, accusingly; she waved her copy of The Eternal Husband at him.
- Maga író - tekintett rá Mrs. Ralph vádlón, majd felkapta az Örök férj-et és megfenyegette vele.
EnglishHer eyes shot to me suddenly, accusingly, and then became mild.
Szeme vádlón villant rám, aztán megenyhült a tekintete.
EnglishAs if trying to outdo Durga's obvious annoyance, Sulamar glared accusingly at Lemelisk.
Kidüllesztette mellkasát, aminek következtében a sok kitüntetés csilingelni kezdett és pökhendi módon Lemeliskhez szólt.
EnglishThere they are, a man said accusingly behind them.
Ott vannak! hallatszott a hátuk mögül egy kemény, vádló hang.
EnglishYou live in a world of your own, she would say accusingly.
Csak a saját világodban élsz mondogatja vádlón.
EnglishI believe you're in love, said Rhoda accusingly.
Azt hiszem, szerelmes vagy mondta vádlóan Rhoda.
EnglishI looked at it accusingly, then put it down in the cradle.
English'Your horse bit me, Sparhawk,' he said accusingly.
Sparhawk, a lovad megharapott! mondta vádlón.
EnglishHe pointed accusingly to Helmholtz and the Savage.
Vádlón mutatott Helmholtzra és a Vademberre.
EnglishNow there you are, he said accusingly.
Na látod, már megint itt tartunk mondta szemrehányóan.

Szinonimák (angolul) a(z) accusing szóra:

accusing
accusation