EN

accusing {melléknév}

volume_up
The priest could not move, did not breathe, did not dare to glance over to that sorrowful voice, did not dare see those eyes really there: eyes accusing, eyes lonely.
A pap mozdulni sem bírt, elakadt a lélegzete; nem mert odanézni a felé a bánatos hang felé, nem mert belenézni azokba a szemekbe: vádoló, magányos szemek.

Példamondatok a(z) "accusing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Azok, akik valótlan adatokat közölnek, nem mutogathatnak ujjal senki másra.
EnglishThe trouble is, said Hardcastle in an accusing manner, you've fallen for that girl.
- Az a baj - nézett rám Hardcastle vádlóan -, hogy beleestél abba a lányba.
EnglishAnd now, he hadn't the slightest intention of accusing the woman any more.
S éppen ezért most már semmi nem ösztökélte, hogy majd megvádolja az asszonyt.
EnglishGaunt cheeks, sunken eyes, some of which were open, accusing even in death.
Beesett arcok, besüppedt szemek, némelyik nyitva, még a halálban is vádlón.
EnglishAfter decades of discrimination and denial of rights, who is accusing who?
Évtizedekig tartó hátrányos megkülönböztetés és jogok megtagadása után ki vádol kit?
EnglishMany have criticised the PEACE programme, accusing it of having non-measurable outcomes.
Sokan bírálták a PEACE programot, azzal a váddal, hogy az eredményei nem mérhetők.
EnglishYou understand, do you not, that you are accusing a Crown witness of perjury?
Tisztában van azzal, hogy a vád egyik tanúját vádolja hamis tahúzással?
EnglishWe aint accusing you of anything, but the folks down there have got to talk to you.
Nem vádolunk semmivel, de odalent kell hogy beszéljenek veled a tagok.
English'I'm not accusing you of taking it, my girl,' said the inspector.
- Én nem vádolom magát azzal, lányom, hogy maga vette el - mondta a felügyelő.
EnglishHe shoots a district attorney's accusing finger at Grenadeau, who once more looks uncertain.
És akármi lesz, ne felejtsd el ennek a nagy marha anyaszomorítónak a nevét.
EnglishA woman in the museum was murdered and they are accusing you of the crime.
A múzeumban megöltek egy nőt, és téged gyanúsítanak a gyilkossággal.
EnglishWe cannot, of course, point an accusing finger only at Turkey.
Természetesen nem lehet vádaskodó ujjal kizárólag csak Törökországra mutogatni.
EnglishA fizzing twig of electricity grew from the tip of Rumfoord's accusing finger.
Rumfoord vádló mutatóujja hegyéből elektromos ágacska sercent.
EnglishYou cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Senkit sem lehet eljárás alá vonni és bezárni, ha semmivel sem vádolják és nem állítják bíróság elé.
EnglishInstead it stared right through her bedroom window like an accusing eye.
A Nap nem sütött, úgy bámult rá szégyentelenül hálószobája ablakán át, mint valami vádló szem.
EnglishAccusing myself again, and with reason, of being overemotional, I defined my terms.
Ismét megszidtam magamat, amiért túlzottan érzelmes vagyok, azután rövid helyzetelemzést készítettem.
EnglishNarmonov is accusing us of something we didn't do,' Elliot countered.
Narmonov valami olyasmivel vádol minket, amit nem mi követtünk el.
EnglishHe got drunk over lunch, and started accusing me of trickery and all sorts of sleazy, unethical behavior.
Ebéd közben lerészegedett és csalással, aljas és etikátlan viselkedéssel vádolt.
EnglishWhen he got in the elevator, he could still hear Gladys's loud, accusing voice from behind Brian's door.
Amikor beszállt a liftbe, még mindig hallotta Gladys felháborodott kiabálását.
EnglishDo you not remember the night you came to me, accusing me for the crimes I'd committed?
Nem emlékszel arra az éjszakára, amikor eljöttél hozzám, és bűnökkel vádoltál, amelyeket elkövettem?

Szinonimák (angolul) a(z) accusing szóra:

accusing