angol-magyar fordítás erre a szóra: accuracy

EN

"accuracy" magyar fordítás

EN

accuracy {főnév}

volume_up
And what we gain with a new technology, of course, is precision and accuracy.
Amit pedig egy új technológiától kapunk, az természetesen a precizitás és pontosság.
The puppeteers were fiends for ten-decimal-point accuracy.
A bábosok a tíz tizedes jegyig menő pontosság megszállottjai voltak.
I know you're keen on accuracy, so I wondered if - Mrs. Oliver interrupted him.
Mivel tudom, hogy a pontosság az egyik legfőbb erénye, úgy gondoltam...
Szabatosság és pontosság

Példamondatok a(z) "accuracy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe last remark was undoubtedly barbed, and found Somervale with deadly accuracy.
Az utóbbi megjegyzéssel kétségtelenül Somervale-t vette célba és el is találta.
EnglishNo one had ever spoken to her about her innermost thoughts with greater accuracy.
Ennél szabatosabban még senki sem fogalmazta meg a legtitkosabb gondolatait.
EnglishThe rest of the history he repeated with the accuracy of a trained interviewer.
A történet többi részét egy gyakorlott riporter ügyességével ismételte meg.
EnglishAnd what we gain with a new technology, of course, is precision and accuracy.
Amit pedig egy új technológiától kapunk, az természetesen a precizitás és pontosság.
EnglishObjectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
Az adatok tárgyilagossága, reprezentativitása és pontossága fontosabb szempont.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
A várakozások szerint a pontossága a közeljövőben eléri a 45 centimétert.
EnglishI know you're keen on accuracy, so I wondered if - Mrs. Oliver interrupted him.
Mivel tudom, hogy a pontosság az egyik legfőbb erénye, úgy gondoltam...
EnglishNothing important, or anything that puts him on his guard - just a check up on accuracy.
No, nem feltűnően, hogy szimatot kapjon... éppen csak egy kis ellenőrzést végeztem.
EnglishEEC initial verification comprises pressure tightness and accuracy tests.
Az EGK-elsőhitelesítés nyomásállóság-vizsgálatból és pontosságmérésből áll.
EnglishThe mirrors have to be controlled with a high degree of accuracy, sir, Gregory told Ryan.
A tükröket rendkívül nagy pontossággal kell irányítani, uram közölte Gregory.
EnglishI think I have described to you with accuracy our sparring matches, our angry go- rounds.
Úgy hiszem, elég alaposan beszámoltam magának harcainkról, dühös összecsapásainkról.
EnglishWe are dealing with it with all the accuracy and determination that is needed.
A dossziéval a szükséges pontossággal és elszántsággal foglalkozunk.
EnglishThey collect millions of points at a time with very high accuracy and very high resolution.
Pontok millióit gyűjti egyszerre, igen nagy pontossággal és nagyon nagy felbontásban.
EnglishBut it was still used by snipers, because of its superb accuracy.
De mesterlövészek még használták, mert pontosságban semmi sem vetekedhetett vele.
EnglishPhilip Blake said warningly, Remember, I can't vouch for the accuracy of my memory.
Philip ismét figyelmeztette: - Ne felejtse el: nem állhatok jót érte, hogy pontos a memóriám.
EnglishHe had to be a clairvoyant, I thought, to home in on the truth about Kitchen with such accuracy!
Látnoknak kell lennie, gondoltam, ha ilyen pontossággal rátapintott az igazságra!
EnglishThis is actual 3D points with two to three millimeter accuracy.
Ezek valóban a 3 dimenzós tér pontjai, két vagy három miliméteres pontossággal.
EnglishPutting your finger with fiendish accuracy on all the vital spots, aren't you?
Ördögi érzéke van hozzá, hogy megtalálja a legkényesebb pontot.
EnglishIn our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
Véleményünk szerint, ez nem felel meg a költségvetés teljessége és átláthatósága elvének.
EnglishCertified translations come with a guarantee of accuracy from a registered translator.
A hiteles fordításokat bejegyzett fordító végzi, aki garanciát vállal a fordítás pontosságára.

Szinonimák (angolul) a(z) accuracy szóra:

accuracy
English