EN

accumulation {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "accumulation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Mind az adósok, mind a hitelezők felelősek az adósság felhalmozódásáért.
EnglishTherefore, the stress tests must cover an accumulation of different risks.
Ezért a stresszteszteknek ki kell terjedniük a különféle kockázatok összeadódására.
EnglishFame is the accumulation of misunderstandings around a well-known name, Dors said.
- A hírnév nem más, mint a jól ismert név körül összegyűlt félreértések tömege - szögezte le Dors.
EnglishIts aim was to achieve new conditions for continuing the process of capitalist accumulation.
Célja az volt, hogy új feltételeket teremtsen meg a kapitalista felhalmozás folyamatához.
English'Perhaps an indication of a rapid accumulation of occult energies.
- Valószínűleg az okkult energiák gyors koncentrálódásának lehet a jele.
EnglishThis measure could prevent the accumulation of speculative capital.
Ez az intézkedés megakadályozhatja a spekulatív tőke felhalmozódását.
EnglishI opened my mailbox on an accumulation of three or four days.
Amikor kinyitottam a levélszekrényt, három-négy nap termése várt benne.
EnglishPeople are no longer obsessed with the accumulation of things.
Az emberek már nem vágynak rá, hogy mindenfélét felhalmozzanak.
EnglishThis is needed to prevent an accumulation of imbalances.
Ezzel tudjuk megakadályozni az egyensúlyhiányok felhalmozódását.
EnglishAnd those are the peat swamp forests on 20 meters of peat, the largest accumulation of organic material in the world.
Ezek a 20 méter vastag tőzegmocsáron élő erdők a világ legnagyob szervesanyag-készletei.
EnglishOne could only look back, and know horror at the vastness and the riotous accumulation of yet more barrows.
Az ember csak visszanézhet, s szörnyülködhet a temető nagyságán, s azon, hogy mennyi sok sírt hagyott maga után.
EnglishOur manic accumulation of wealth, Kuru Qan went on.
A kincsek mániákus halmozása folytatta Kuru Quan.
EnglishWhat had finally dragged that ship off the shoal, by the way, was an accumulation of rainwater and seawater in her stern.
Egyébként a hajót végül is a tat rakodóterében összegyűlt eső- és tengervíz rántotta le a zátonyról.
EnglishThe shelf was thick and dark with old grease, and the years' accumulation of dust had stuck to it like fur.
A polcon vastag piszokréteg sötétlett; a zsír meg az évek alatt felgyűlt, ráragadt por állati szőrre emlékeztette.
EnglishAs an operational system, through ECVET, the transfer, recognition and accumulation of learning achievements will be improved.
Az ECVET-rendszer segítségével javul majd a képzési eredmények átvitele, elismerése és gyűjtése.
EnglishIn that case the medical facilities of the Streaker would not be able to deal with the slow accumulation of metals.
Ebben az esetben a Streaker orvosi berendezései nem lesznek képesek megbirkózni a fémek lassú lerakódásával.
EnglishIt provides an outlet for the over-accumulation of capital through the commercialisation of environmental protection.
Ez lehetőséget teremt arra, hogy a környezetvédelem üzleti alapokra helyezésével a tőke túlzottan felhalmozódjon.
EnglishThe sand bucket under the racked fire hose was full of cigarette and cigar stubs, an accumulation of several days.
A homokosvödör a falra erősített tűzoltócső alatt tele volt nyilván már napok óta felgyülemlő cigaretta és szivarcsutkával.
EnglishHis armour was a mismatched accumulation of bits and pieces of rust-splotched steel drawn from a half-dozen different cultures.
A férfi páncélja rozsdás fémdarabok tömege, legalább fél tucat különböző kultúra szerencsétlen keveredése volt.
EnglishUnfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
A gazdasági fejlődés és a vagyonfelhalmozás azonban, sajnos, nem járt együtt a szegénység megszűnésével.

Szinonimák (angolul) a(z) accumulation szóra:

accumulation
accumulator