EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to accumulate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI was doing as the Master directed, letting the knowledge accumulate in my mind.
Azt tettem, amit a Mester parancsolt, és hagytam, hogy a tudás felgyűljön az agyamban.
EnglishIn fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Valójában a környezet csak újabb lehetőség a tőke és a haszon felhalmozására.
EnglishIt was really amazing how much junk a person could accumulate in just three months.
Tényleg fantasztikus, mennyi kacatot tud összeszedni az emberlánya alig három hónap alatt.
EnglishFire can spread along faulty wires and accumulate behind the walls.
A tűz könnyen továbbterjed a hibás vezetékeken, és felgyülemlik a fal mögött.
EnglishAnd the reason it's a losing battle is because the damage is continuing to accumulate.
Ez egy vesztes csata, mivel a károsodás folyamatosan halmozódik.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Ha hűvös levegőn elősegítjük a felhőképződést, akkor a fák elindítják az esőt.
EnglishSo we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
Így három vagy négy lehetséges forrásból szerezhetünk pénzt.
EnglishBut grains of new experience begin to accumulate on it at once.
Csakhogy az új tapasztalatok szemerkél azonnal gyülekezni kezdenek rajta.
EnglishYes, I can see it wouldn't do to let the sand accumulate in the ceiling.
- Persze, nem helyes, hogy a padláson felgyűlik a homok...
EnglishYou accumulate knowledge throughout your life in memories.
Ugyanis a tudást az emlékek segítségével halmozzuk fel életünk során.
EnglishFootrings must not allow water to accumulate or permit water to penetrate between the ring and the cylinder.
A talp nem okozhatja víz felgyülemlését vagy behatolását a talp és a palacktest közé.
EnglishWith your capital and your brains you should be able to accumulate as large a fortune as you could wish.
Az ön pénzével, az ön eszével olyan tekintélyes vagyont harácsol majd össze, amilyent csak akar.
EnglishIn its time, This End Up City, or Upsie, as it came to be called, had been the largest ever to accumulate.
A maga idejében Ez Az Oldal Legyen Felül Város, vagy becenevén Felus, volt a legnagyobb település.
EnglishThose side effects accumulate and eventually cause pathology.
Ezek halmozódnak, és előbb-utóbb betegséget okoznak.
EnglishSuccesses began to accumulate, culminating in a soft whicker.
Végül egy halk, nyerítő hang jelezte a sikert.
EnglishA knot of people hung around on both sides of the street, not as many as would accumulate in some neighborhoods.
Egy csomó ember álldogált az utca mindkét oldalán, de azért kevesebb, mint más kerületekben, hasonló esetben.
EnglishMany such substances accumulate in the body.
Az ilyen anyagok közül sok felgyülemlik a szervezetben.
EnglishIf we speculate a little on the agriculture budget now, we will accumulate on the health budget of the future.
Amivel most a mezőgazdaság költségvetését megterheljük, azt a jövőben visszanyerjük az egészségügy költségvetésén.
EnglishEurope has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Európa volt mindig az a földrész, ahol kiemelt helyet kapott az emberek arra irányuló szabadsága, hogy tudást gyűjtsenek.
EnglishHis skin jerked in fiery spasms, especially over his head and along his lower legs—where charge would accumulate most.
Teste égett; a fejét és a lábszárát- ahol a legtöbb töltés felhalmozódott- mintha tűzön sütögették volna.

Szinonimák (angolul) a(z) accumulation szóra:

accumulation
accumulator