EN

to accoutre {ige}

volume_up
2. katonai
3. ironikus
to accoutre

Szinonimák (angolul) a(z) accoutrement szóra:

accoutrement
accoutred
English