EN

accounting {főnév}

volume_up
Many millions of euros can be saved by avoiding double accounting.
Több millió eurót lehet megtakarítani a kettős könyvelés elkerülésével.
I began a project way back called the Green Accounting Project.
Elindítottam a Zöld Könyvelés Projektet.

Példamondatok a(z) "accounting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishthe Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
a Bizottság nyilatkozata a középvállalkozások számviteli kötelezettségeiről.
EnglishYou had to invent some way of accounting for Mrs Ferrars's twenty thousand pounds.
Valamit ki kellett találnia, hogy számot tudjon adni Mrs. Ferrars húszezer fontjáról.
EnglishMr President, the importance of appropriate accounting standards cannot be exaggerated.
Elnök úr! A megfelelő számviteli szabványok fontosságát aligha lehet eltúlozni.
EnglishThe cab took him to the General Accounting Office headquarters on G Street, Northwest.
A taxis az északnyugaton található Általános Könyvviteli Hivatal központjához vitte.
EnglishThat was good work and it will earn you consideration when the final accounting is made.
- Szép munka volt, és a végső elszámolásnál biztosan elismerésben részesülsz érte.
EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
A számviteli és előrejelzési teljesítményt független értékelés tárgyává teszik.
EnglishA small company wants a lawyer with an undergraduate degree in accounting.
Egy kisebb cég keres egy ügyvédet, aki az alapképzését számfejtésből kapta.
EnglishInternational accounting standards (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Nemzetközi számviteli standardok (a Bizottság végrehajtási hatásköre) (szavazás)
EnglishFirst of all, I should like to make three points about accounting standards.
Mindenekelőtt három kérdést szeretnék felhozni a számviteli standardokkal kapcsolatban.
EnglishBasically, companies must support their reports with double-entry accounting records.
A gazdálkodóknak alap esetben kettős könyvvitellel kell beszámolójukat alátámasztaniuk.
EnglishThere are significant differences in tax regimes and accounting standards.
Jelentős különbségek vannak a különféle adórendszerek és számviteli szabványok között.
EnglishThis is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Ez nem nevezhető költségvetési hatékonyságnak; egész egyszerűen csak könyvelési trükk.
EnglishIt is not an amendment which only concerns accounting. This amendment makes very good sense.
Ez a módosítás nemcsak az elszámolással foglalkozik, nagyon gyakorlatias is.
EnglishAnd so our national accounting system became fixated on what we can produce.
És így a nemzeti könyvelési rendszerünk a termelésen alapulóvá lett.
EnglishTo start with, the dictatorship of the US accounting standards has become intolerable.
Kezdjük azzal, hogy az amerikai számviteli standardok korlátlan uralma tűrhetetlenné vált.
English'Well,' - Hurree shrugged his shoulders - 'there is no accounting for thee taste.
- Nos - szólt a Babu vállat vonva -, kinek a pap, kinek a papné.
EnglishWe will also make use of this tool of the general review of the accounting directives.
Fel fogjuk használni a számviteli irányelvek általános felülvizsgálatának ezt az eszközét is.
EnglishSole traders may apply the rules for single-entry accounting records.
Az egyéni vállalkozó az egyszeres könyvvezetés szabályait alkalmazhatja.
EnglishThe next item is the motion for a resolution on international accounting standards.
A következő napirendi pont a nemzetközi számviteli szabványokról szóló állásfoglalási indítvány.
EnglishWe must put our money on transparency and the accurate accounting of financial resources.
Pénzünket átláthatóan hasznosítsuk, és a pénzügyi források pontos elszámolását biztosítsuk.

Szinonimák (angolul) a(z) accounting szóra:

accounting
accountability
accountant