EN

accountable {melléknév}

volume_up
If the European Parliament does not raise its voice, it in turn will be accountable for the disasters of the future.
Ha az Európai Parlament nem emeli fel a hangját, ő is felelős lesz a jövőbeni katasztrófákért.
There is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Van egy terjedelmes ellenőrzés nélküli terület, ahol valójában senki sem felelős.
Anyone who wants a well-functioning and democratically accountable Union should support these reforms.
Mindenkinek, aki egy jól működő, demokratikusan felelős Uniót akar, támogatnia kell ezeket a reformokat.

Példamondatok a(z) "accountable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
Az EKB az Európai Parlamenten keresztül számoltatható el Európa polgárai felé.
EnglishThere is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Van egy terjedelmes ellenőrzés nélküli terület, ahol valójában senki sem felelős.
EnglishAs the guardian of this safe house, he was accountable to his guests' superiors.
A védett ház vezetőjeként elszámolással tartozott a vendégei fölötteseinek.
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Sőt! A nemzeti hatóságok és a Tanács megtagadják az elszámoltathatóságot.
EnglishThey will also, of course, be accountable to the Council and to the European Parliament.
És természetesen elszámoltathatók lesznek a Tanács és az Európai Parlament felé.
EnglishAll of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
Az 1049/2001/EK rendelet alapján mostantól ezen intézmények mindegyike elszámoltatható.
EnglishI believe it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
írásban. - (PT) Alapvetőnek tartom a köztisztviselők nyilvános elszámoltathatóságát.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Jó volna, ha a hitelminősítő intézetek jobban elszámoltathatók lennének a jövőben.
EnglishMuch more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
Sokkal többet kell tenni az elkövetők elrettentése és felelősségre vonása terén.
EnglishShould the government discover this, our Temple might be held accountable.
Ha a kormányzói hivatal megtudja, még templomunkat teszi felelőssé érte.
EnglishSo we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Így megpróbálunk a lehetséges mértékig elszámoltathatók lenni a kommunikáció terén.
EnglishThe commissioners will thus be more accountable for the budgetary choices that they make.
A biztosok így még inkább felelősek lesznek az általuk hozott költségvetési döntésekért.
EnglishAs well, unlike the Commissioners, we are held accountable locally.
Ugyanígy, a biztosoktól eltérően nekünk otthon kell elszámolnunk a tevékenységünkkel.
EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
A Bank csak elszámoltatható és átlátható pénzügyi közvetítőkkel léphessen partneri viszonyra.
EnglishIt is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
Az nem megy, hogy a felelősök elkerüljék a felelősségre vonást.
EnglishEvery citizen who commits a crime is personally accountable.
Minden polgár, aki bűncselekményt követ el, személyesen felelősségre vonható.
EnglishI am asking whether he is refusing to be accountable to the House for the WTO negotiations.
Azt kérdezem, hogy ő megtagadja-e a Ház előtti elszámolást a WTO-tárgyalásokkal kapcsolatban.
EnglishA professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
Kulcsfontosságú továbbá a szakképzett, elszámoltatható, átlátható és független közigazgatás is.
EnglishIf it was not a democratic state, we would not be trying to hold it accountable to the rule of law.
Ha nem volna demokratikus állam, nem próbálnánk meg felelősnek tartani a jogállamiságért.
EnglishThe donors should also guarantee that they are going to be accountable to these populations.
Az adományozóknak azt is garantálniuk kell, hogy az állam elszámoltatható legyen a lakosság felé.

Szinonimák (angolul) a(z) accounting szóra:

accounting
accountability
accountant
accountancy
English