angol-magyar fordítás erre a szóra: account number

EN

"account number" magyar fordítás

EN

account number {főnév}

volume_up
account number
volume_up
számlaszám {fn}
It turns out that the account number Grady gave us was real enough-
Mint kiderült, a számlaszám, amelyet Grady megadott, ugyan valódi volt...

Példamondatok a(z) "account number" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is these contracts that account for the greatest number of cross-border transactions.
A határon átnyúló ügyletek legnagyobb részét ugyanis ezek a szerződések teszik ki.
EnglishOn the back she had written the account number: 477DL-19584, Ontario Bank, Freeport.
A hátára írta fel a számlaszámot: 477DL-19584, Ontario Bank, Freeport.
EnglishIt turns out that the account number Grady gave us was real enough-
Mint kiderült, a számlaszám, amelyet Grady megadott, ugyan valódi volt...
EnglishThis would work a lot faster, princess, if I had an account number.
Nos, hercegnő, ez sokkal hamarabb működne, ha lenne egy számlaszámom.
EnglishThat is the account number and activation code for the secure account in Switzerland.
- Ez pedig a titkos svájci bankszámla száma és jelszava.
EnglishTo expedite delivery, I'll need an account number.
Ahhoz, hogy a szállítmányt elindíthassuk, egy számlaszámra van szükségem.
EnglishOne is probably a bank account identification number, and the other is probably the control-activation code number.
- Az egyik feltehetőleg egy bankszámla azonosító száma, a másik pedig az aktivizáló kódszám.
EnglishThe common position also takes account of a number of amendments tabled by Parliament at first reading.
A közös álláspont figyelembe vesz a Parlament által az első olvasat során benyújtott számos módosítást is.
EnglishMay I have your account number and password, please?
- Megkaphatnám a számlaszámot és a jelszót?
EnglishWho has a bank account number in their hip?
Kinek van a bankszámlaszáma a csípőjében?
EnglishWe'll need the account number in Freeport.
Szükségünk van a freeporti számlaszámra.
EnglishA name that would soon evaporate, a description that fitted a million other men, and a bank account number for a defunct account.
Egy név, amely hamarosan eltűnik a semmibe, egy leírás, amely millió más emberre is illik, és egy üres bankszámla száma.
English- I've got Darcet's account number.
EnglishThis policy should take account of the growing number of natural disasters when drawing up health and agricultural plans.
Az egészségügyi és mezőgazdasági tervek kidolgozásakor e politikának figyelembe kell vennie a természeti katasztrófák egyre növekvő számát.
EnglishTheir personal bank account number.
EnglishBank account number in Zurich.
EnglishThe account number, please.
EnglishHe recognized the account number, knew that Sean had written it down, and was reasonably certain that this cop wasn't lying to him about what had happened with it.
Felismerte a számlaszámot, tudta, hogy Sean írta le, és meglehetősen biztos volt benne, hogy a zsaru nem hazudik, ez történt a pénzzel.
English. - I voted for this report but must stress my continued support depends on the Commission now taking account and securing a number of objectives:
írásban. - A jelentés mellett szavaztam, de hangsúlyoznom kell, hogy a további támogatásomhoz a Bizottságnak most figyelembe kell vennie és rögzítenie kell számos célkitűzést:
EnglishFor my own part, I shall the more willingly discuss this doctrine, because it keenly interests me, on account of the number and the diversity of the allegories it contains.
Én a magam részéről annál szívesebben vállalkozom erre, mert ez a tanítás rendkívül érdekel engem a benne foglalt allegóriák nagy száma és változatossága miatt.