Példamondatok a(z) "to accomplish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI doubt that viewing the body would accomplish anything, except make you sick.'
Kétlem, hogy segítene, ha látná a testet, hacsak nem abban, hogy rosszul legyen.
EnglishThe pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish.
A városban a tömeg közbe tud lépni ott is, ahová a törvény keze már nem ér el.
EnglishMuch we could still accomplish together, to heal the disorders of the world.
Mi ketten sok mindent véghez vihetünk, hogy a világot kigyógyítsuk a betegségből.
EnglishIts magic is powerful enough to accomplish anything, but it is dangerous as well.
A varázshatalma elég erős, hogy bármit megtehessen, de ugyanilyen veszélyes.
EnglishHe ran over the list of what he must accomplish, laying out each item, one by one.
Végigfutott teendőinek listáján, egyenként vette sorra a különböző pontokat.
EnglishFor each flight, he was given certain tasks to accomplish and rules to follow.
Minden repülésnél más feladatokat kellett végrehajtania, különböző szabályok szerint.
EnglishLike Vangerdahast, I too have some important tasks I wish to accomplish before I die.
- Vangerdahasthoz hasonlóan én is akarok alkotni valami fontosat, mielőtt meghalok.
EnglishHe did not yet know how he was going to accomplish any of this, but that didn't matter.
Még fogalma sem volt róla, hogyan fogja végrehajtani feladatait, de nem is számít.
EnglishWhat did you think you'd accomplish by hanging around out here in the rain?
Mire számított, mi fog még történni, ha továbbra is ott cselleng az esőben?
EnglishBut even if she could accomplish such a thing, she feared it would not help now.
De még ha sikerülnie is elintézni mindezt, vélhetően az sem segítene.
EnglishI don't think we'd accomplish very much in a skirmish with one of their patrols.'
Nem hiszem, hogy sok hasznunkra lenne, ha csetepatéba keverednénk valamelyik őrjáratukkal.
EnglishIn their haste to accomplish both ends, the hapless Flick was not even, missed.
Annyira hajtotta őket a kettős igyekezet, hogy a boldogtalan Flick senkinek sem hiányzott.
EnglishIt would give you a chance to accomplish the things Tay Trefenwyd could not.
Az lehetőséget adna neked, hogy végrehajtsd mindazt, amit Tay Trefenwyd nem tehetett meg.
EnglishAnd I believe there's now the growing sense... that we can accomplish more by cooperating.
Hiszem, hogy egyre többen rádöbbenek, hogy együttmüködve sokkal többet érhetünk el.
EnglishLet us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
Dolgozzunk együtt, a Parlament, a Bizottság és a Tanács a cél megvalósulásáért.
EnglishAnd was that what she feared-that more could accomplish what these few could not?
Attól félt, hogy a jövevény segítségével már végrehajtható, amire ezek a kevesek nem képesek?
EnglishBut I wondered, and wisely so, would such a thing accomplish death for me?
Bár azért kételkedtem benne, és ez bölcs dolog volt tőlem, hogy elnyerném vele a halált.
EnglishStill, I do get satisfaction from trying to accomplish some good.'
De azért igyekszem valami elégedettséget is nyerni abból, hogy hasznosat teszek.
EnglishWe've won a rare booty of weapons, with which we can accomplish great things at home.
Olyan különleges fegyvereket zsákmányoltunk, amikkel otthon nagy dolgokat vihetünk végbe.
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Teljesítsük kötelességünket itt is és ott is, és a jövő valamennyiünket megjutalmaz.

Szinonimák (angolul) a(z) accomplished szóra:

accomplished
accomplishment