EN

accommodation {főnév}

volume_up
Freedom cannot develop without respect for the rights of others, and peace cannot flourish without fair accommodation of each other's interests.
Nem jöhet létre szabadság mások jogainak tiszteletben tartása nélkül, és nem virágozhat a béke egymás érdekeihez való alkalmazkodás nélkül.
accommodation
Ez az elhelyezés nem zavarta Haldane-t.
accommodation
volume_up
helyiség {fn} (vki lakóheye)
accommodation

Példamondatok a(z) "accommodation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
A veszélyben lévő hajók fogadásával kapcsolatos intézkedéseket is megszigorítottuk.
EnglishMany homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
Sok hajléktalan ember számára a mobil házak nyújtanak átmeneti szállást.
Englishthe designation of an independent competent authority for the accommodation of vessels in distress,
a veszélyben levő hajók vizsgálatára független illetékes hatóság kijelölésére,
EnglishIf you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.
Ha szállást keresnek, van üres, hobbit méretű szobám.
EnglishFirst, I want accommodation for a day or so, said Shimrod.
- Először is, szállást szeretnék egy vagy két napra - válaszolta Shimrod.
EnglishThey had re-sealed the airlocks from the accommodation section and pumped in some real atmosphere.
Els dolguk volt lezárni a légzsilipeket, és normalizálni a nyomásviszonyokat a lakóegységben.
EnglishNo drinks, no drugs, no gambling, no accommodation for criminals.
Nincs illegális italmérés, nem árulnak kábítószert, nincs hazárdjáték, nem rejtegetnek bűnözőket.
EnglishGestra was smiling a little more confidently as he walked into the accommodation unit's main reception area.
Gestra egy fokkal magabiztosabban mosolygott, amikor belépett a szállásegység fogadóterébe.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Előfordult, hogy utasok rekedtek a célállomásokon szállás nélkül, sőt, a visszaút lehetősége nélkül.
EnglishThere are still thousands of people who are living in temporary accommodation and many shops and factories are closed.
Továbbra is emberek ezrei élnek átmeneti lakásokban, több bolt és gyár be van zárva.
EnglishThe Hotel El Dorado was a brand-new, five-story tourist accommodation -- built of unadorned cement block.
Az El Dorado szálló, ez a vadonatúj idegenforgalmi létesítmény egyszerű betonpanelekből épült fel.
EnglishIt was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
Lehetővé vált a fellebbezési költségek tekintélyes csökkentése, de az elszállásolási és jóléti költségeké is.
English'Anyway, you've worked out an accommodation with your habit.
- Nos, végül is sikerült kieegyeznie ezzel a szokásával.
EnglishHe had intended this accommodation to be a means, never a goal.
Amellett ez csakis eszköz lehet és semmiképp nem cél.
EnglishThey need emergency accommodation, not least to prevent the spread of respiratory diseases.
Sürgősen mentőállomásokra van szükség, többek közt azért is, hogy megelőzzük a légzőszervi betegségek terjedését.
EnglishHe shook his head and made his way to the accommodation ladder.
Fejét csóválva indult a leereszthető hajólépcsőhöz.
EnglishDo you think I could reach an accommodation with Ehlana?'
Gondolod, hogy esetleg egyezségre tudnék jutni Ehlanával?
EnglishHe was joined by the man from the bridge and they both disappeared into the black bulk of the bridge accommodation.
Valaki csatlakozott hozzá a hídról, aztán mindketten eltűntek a hídszerkezet fekete tömbjében.
EnglishDussel asked: Or are your prices so high that one must pay the worth of a horse for a night's accommodation?
- Vagy talán olyan magasak az árai, hogy az embernek egy ló árát kell kifizetnie egy éjszaka alvásért?
EnglishJenny and I searched from the engine room for'ard through the crew's quarters and the bridge accommodation to the peak.
Jenny meg én a gépháztól az orrtőkéig átfésültük a legénységi szállást és a hídszerkezetet.

Szinonimák (angolul) a(z) accommodation szóra:

accommodation
accommodating
accommodatingly
English
accommodative