EN

to accommodate [accommodated|accommodated] {tárgyas ige}

volume_up
1. általános
to accommodate
volume_up
alkalmaz {tárgy. i} (valamit a körülményekhez)
to accommodate
to accommodate
to accommodate
to accommodate
to accommodate
to accommodate
to accommodate
to accommodate
2. "two people"
to accommodate
volume_up
alkalmas {tárgy. i} (két ember elheyezésére)
3. "a request"
to accommodate
volume_up
teljesít {tárgy. i} (kérést)

Példamondatok a(z) "to accommodate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey'll accommodate me, but they've quickly orchestrated my swift departure.
Teljesítették a kívánságomat, de rögtön gondoskodtak is gyors távozásomról.
EnglishThe rope I'd tied to the pole might just be high enough today to accommodate him.
Úgy tűnt, hogy ma elég magasra feszítettem ki a kötelet ahhoz, hogy Eln beférjen a sátorba.
EnglishThe ledge was wet, and narrow, only just affording space to accommodate them all.
A kiszögellés nyirkos volt, és keskeny, éppen hogy elfértek rajta.
EnglishOur laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Törvényeink és szokásaink fokozatosan változnak, hogy alkalmazkodjanak az iszlám saría joghoz.
EnglishFirst of all, it can accommodate; it doesn't deny the existence of inequality exploitation war.
Először is, alkalmazkodó: nem tagadja a kizsákmányoló háború egyenlőtlenségét.
EnglishA plain oak table, long enough to accommodate eight places, defined the dining area.
Az ebédlőt a sima tölgyasztal jelezte, amely akkora volt, hogy nyolcan is elfértek körülötte.
EnglishIf martyrdom is what he wishes, perhaps we should accommodate him...
Ha mártíromságra vágyik, talán segítenünk kellene neki sziszegte hátborzongató hangon.
EnglishThis type of installation can accommodate at least 50 cows per hour.
3. Ez a fajta berendezés legalább 50 tehenet képes fogadni óránként.
EnglishHe folded his hands over his chest, just where his robes parted to accommodate his bulging stomach.
Karjait a hasa felett összefonta, éppen ott, ahol a kabátja szétnyílott.
EnglishAnd how, exactly, does Little Miss Alabama plan to accommodate 500 people?
És Kis Miss Alabama mégis hogy akar 500 embert elhelyezni.
EnglishThey then changed the activity at Bach to accommodate it.
Aztán a Bach-nál mindent megváltoztattak, hogy ehhez alkalmazkodhassanak.
EnglishWe will amend our trade practices to accommodate your laws.
Úgy fogjuk módosítani kereskedelmi gyakorlatunkat, hogy megfeleljen az önök törvényeinek.
EnglishI have had far more requests than we can accommodate.
Sokkal több a jelentkező, mint ahány felszólalónak lehetőséget tudunk adni.
EnglishWe have had almost an hour and a half, and we have done our best to accommodate everybody's wishes.
Közel másfél óra állt rendelkezésünkre, és ezalatt igyekeztünk minden kívánságnak eleget tenni.
EnglishIt is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Különösen fontos a kisvállalkozásokra és az innovációra vonatkozó keretrendszer kiigazítása.
EnglishThe walk was a short one, and the elevators unusually large, to accommodate people in wheelchairs, he imagined.
Csak rövid utat kellett megtennie, és a liftek szokatlanul szélesek voltak.
EnglishExperts have gauged every jaunte stage in the world to accommodate peak traffic.
A szakértők úgy mérték ki a világ összes jauntállomását, hogy akár csúcsforgalmat is képesek legyenek lebonyolítani.
EnglishIt wasn't wide enough to accommodate a couch or chair.
Olyan keskeny volt, hogy egy kanapé vagy egy szék sem fért el rajta.
EnglishQian says we must accommodate the Western countries.
Csien azt mondja, hogy alkalmazkodnunk kellene a nyugati országokhoz.
EnglishYou must accommodate to tedium, the minister said cheerfully.
- Meg kell szoknia az unalmat!- mondta a miniszter vidáman.

Szinonimák (angolul) a(z) accommodating szóra:

accommodating
accommodatingly
English
accommodation