EN

accidentally {határozószó}

volume_up
Accidentally or not accidentally, he had broken Danny's arm.
Véletlenül vagy nem véletlenül, eltörte Danny karját.
It was discovered accidentally by surveyors on an uncharted planet.
Véletlenül fedezte fel egy felderítőcsapat egy ismeretlen bolygón.
It is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Állítólag a francia elit alakulatok véletlenül átlépték a szudáni határt.
Right about then I should have accidentally bitten my tongue off.
Valahol itt kellett volna puszta véletlenségből elharapnom a nyelvemet.
És így, véletlenségből vicces vagyok.
And the most I expected for myself was that I would be sorry for the rest of my life, would never feel quite right about myself ever again, because of what I had accidentally done to him.
Magamnak meg legfeljebb arra számítottam, hogy amíg élek, bánni fogom, hogy sosem bocsátom meg magamnak, amit véletlenségből elkövettem ellene.
Ragged regiments of them had been produced accidentally, and to no imaginable purpose, by the great engine of the economy.
Rongyos regimentjeiket esetlegesen és minden elképzelhető cél nélkül termelte a nagy gazdasági gépezet.

Példamondatok a(z) "accidentally" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe didn't dare look up, or look away from them, for fear she'd see it accidentally.
Nem mert föltekinteni, nem merte elfordítani a fejét, nehogy véletlenül meglássa.
EnglishThe City of New York had accidentally committed a very serious crime against me.
New York városa amúgy véletlenül igen súlyos bűnt követett el ellenem.
EnglishHe accidentally discharged a ten-gauge shotgun about a foot from Gunther's head.
Véletlenül elsütött egy tízes kaliberű sörétes puskát úgy harminc centire Günther fejétől.
EnglishSpengler's eyes accidentally fell on EctolA's New York State license plates.
Spengler tekintete véletlenül az EKTO 1A New York állambéli rendszámtáblájára vetődött.
EnglishWe accidentally voted against it in the final vote, when we meant to vote in favour.
A zárószavazásban véletlenül nemmel szavaztunk, pedig igennel akartunk.
EnglishIt is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Állítólag a francia elit alakulatok véletlenül átlépték a szudáni határt.
EnglishThe door had not been left open accidentally; somebody had forced his way in.
Az ajtót nem véletlenül hagyta valaki nyitva, erőszakkal hatoltak be.
EnglishThat included the man whose life might have been spared accidentally af­ter all.
Ezek közé tartozott az az ember is, aki lehet, hogy csak egy véletlennek köszönhette az életét.
EnglishSwitch your wafer switches to INTERPHONE to keep from accidentally talking over the radios.
Minden gomb interfon állásban legyen, hogy még véletlenül se beszélhessenek a rádión.
EnglishIt, uh, accidentally fell into the lawn mower... and, uh...ricocheted into the window.
Véletlenül belesett... a fűnyíróba... és... bepattant az ablakon.
EnglishHe killed his mother accidentally in a boating accident, when a youth.
Fiatal korában, véletlenül, egy csónakbalesetben ölte meg az anyját.
EnglishAnd Jesse screamed, pushing aside the teenaged girl accidentally as she ran to look over the edge.
Jesse sikoltva rohant a korláthoz, félrelökte a lányt, annyira sietős volt lenéznie.
EnglishThat's kind of funny, coz what happened was I accidentally sent your car to the impound.
Az érdekes lesz, mert véletlenül berakatam a lefoglalt autók közé.
EnglishI held her with the tips of my fingers, as afraid as ever that I might accidentally bruise her.
Csak az ujjaim hegyével tartottam, annyira féltem, hogy véletlenül felhorzsolom a bőrét.
EnglishTony, my Art Director, he's an oaf, and he accidentally knocked it over.
Tony, a művészeti igazgatóm, egy balfék, véletlenül felborította.
EnglishRight about then I should have accidentally bitten my tongue off.
Valahol itt kellett volna puszta véletlenségből elharapnom a nyelvemet.
EnglishSo stand back--keep out of the way so I don't accidentally cut you when I come back.
Állj messzebb, nehogy véletlenül megsebesítselek visszafelé.
EnglishWith my strength it would have been a simple thing to have accidentally shattered the wall.
Ha elővigyázatlan vagyok, az én erőmmel könnyen kitörhettem volna.
EnglishA chin strap did not allow him to open his mouth and perhaps accidentally swallow the wedge.
Az álla alatt feszülő szíj miatt nem nyithatta ki a száját, így nem nyelhette le a gumidarabot.
EnglishI accidentally threw it in the wash... that had a red shirt in it.
Véletlenül beledobtam a mosógépbe... amiben volt egy piros pulóver.

Szinonimák (angolul) a(z) accidentally szóra:

accidentally
accidental