EN

accidental {melléknév}

volume_up
The situation is too nearly perfect to be anything but utterly accidental.
A helyzet túlságosan tökéletes ahhoz, hogy ne a véletlen szerencse művének tekintsem.
Accidental extinction' of at least three spacefaring species has been attributed to them.
Legalább három űrjáró faj "véletlen kihalását" tulajdonítják nekik.
Such a strange miracle, as if it was all ... accidental.
Milyen különös csoda, mintha... véletlen lenne az egész.
And are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
És nem kreálunk-e politikai problémát az esetleges jogi hiányosságokból?
I have been in a lot of trouble over the years, but that was all accidental.
Az évek során sokszor kerültem bajba, de mindez esetleges volt.
How can you be good at anything that's accidental?
Hogy lehetsz jó bármiben is, ami esetleges?
I don't want my thoughts distorted by an accidental fast.
Nem akarom, hogy az akaratlan böjt eltorzítsa a gondolataimat.
The rest was sealed in its Inert Lead Isomer safe, protected from accidental and intentional psychokinetic ignition.
A többi biztonságosan el volt zárva ólomtartályában, védve az akaratlan vagy szándékos pszichokinetikus felgyújtástól.
Since we have been so unfortunate as to miss him and have no notion of his errand, this accidental souvenir becomes of importance.
Mivel sajnos elkerültük egymást, és még csak nem is sejtjük, mi szél hozta ide, ez az akaratlan emléktárgy feltétlenül jelent valamit.
Goblin seemed accidental and unmysterious, an ignoramus of a spirit who could deliver me nothing of consolation or companionship.
Lidérc mellékes közhellyé laposodott, tudatlan szellemé, akitől sem vigaszra, se társaságra nem számíthatok.

Példamondatok a(z) "accidental" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishA dark thought: Perhaps the neutron bomb explosion wasn't so accidental after all.
Egy sötét gondolat: talán mégsem volt egészen véletlen a neutronbomba-robbanás.
EnglishI can't hurt you now, I can't snuff out your life with an accidental embrace.
Most nem árthatok neked, nem olthatom ki az életedet egy óvatlan öleléssel.
EnglishAnd are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
És nem kreálunk-e politikai problémát az esetleges jogi hiányosságokból?
EnglishThough this all had looked accidental at the time, perhaps none of it was.
Akkor ugyan véletlennek tűnt az egész, de lehet, hogy egyáltalán nem volt az.
EnglishThe situation is too nearly perfect to be anything but utterly accidental.
A helyzet túlságosan tökéletes ahhoz, hogy ne a véletlen szerencse művének tekintsem.
EnglishThat part your friend David heard correctly when he experienced that accidental epiphany.
Ezt a részt jól értette Dávid barátod, amikor átélte azt a véletlen epifániát.
EnglishThat's why they may be arranging some sort of accidental death for me.
Esetleg ezért szervezhetik meg, hogy én is elhalálozzak valamilyen baleset folytán.
EnglishI have been in a lot of trouble over the years, but that was all accidental.
Az évek során sokszor kerültem bajba, de mindez esetleges volt.
EnglishIn the event of accidental contamination, you immediately set off an alarm.
Amikor valamilyen baleset következtében szennyeződés lép fel, azonnal jeleznünk kell a riasztón.
EnglishAccidental extinction' of at least three spacefaring species has been attributed to them.
Legalább három űrjáró faj "véletlen kihalását" tulajdonítják nekik.
EnglishIn other words, your position in life comes to seem not accidental, but merited and deserved.
Más szóval, a pozíciónk nem véletlennek tűnik, hanem megérdemeltnek.
English- complete stoppage of work on the holding due to accidental causes, flooding, fire, etc.).
az üzemben végzett munka teljes beszüntetése véletlenszerű események, áradás, tűz, stb. miatt.
EnglishThere were many ways to make it look natural or accidental.
Sokféle módon elérhetik, hogy természetes halálnak vagy balesetnek látsszon.
EnglishBut she was lost in thoughts of how best to arrange an accidental encounter with Randy.
De most inkább elmerült annak a tervezgetésében, hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel.
EnglishEverything about the accidental confrontation lit off Ryan's curiosity.
A véletlenek efféle egybeesése felkeltette Ryan kíváncsiságát.
EnglishBesides, that assumes the death of your cousin was accidental.
Akkor ez azt jelenti, hogy az unokahúgod halála mégiscsak baleset volt.
EnglishI mean there were no accidental drowning, no mountain climbing fall.
Úgy értem nem volt semmilyen vízbe fúlás, sem hegymászóbaleset.
EnglishAnd it very much regrets the accidental death of Engineer Singh.
Mélységesen sajnálja Singh gépész véletlenül bekövetkezett halálát.
EnglishIt might have been brought in Suicide or Accidental Death.
Könnyen megtörténhetett volna, hogy kimondják: öngyilkosság vagy baleset.

Szinonimák (angolul) a(z) accidental szóra:

accidental
accidentally