EN

accident {főnév}

volume_up
It was an accident, said Piggy stubbornly, and that's that.
Baleset volt ismételte Röfi makacsul , kétségtelen, hogy baleset volt.
There is nothing to stop an accident such as this from happening again.
Nincs semmi, ami megakadályozhatná, hogy egy hasonló baleset ismét bekövetkezhessen.
Was the accident with the buoy really an accident?
Vajon a bójás baleset tényleg baleset volt?
It is not by accident that the pact was called the 'Stability and Growth Pact'.
Nem véletlen, hogy a paktumot "Stabilitási és Növekedési Paktumnak” nevezték.
It's no accident that in 1808 Marechal Ney's troops are at Tomar.
Nem véletlen, hogy Ney marsall csapatai 1808-ban Tomarnál állomásoznak.
He jerked, almost tumbling off the stool and hanging himself by accident.
Meg is billent álltában, hogy szinte fölakasztotta magát véletlen.
There's always accident - a shooting accident for instance - or the domestic kind of accident.
Balesetek mindig történnek, például elsül a fegyver, vagy otthon történik valami szerencsétlenség.
Another example is the recent large-scale environmental accident which occurred in Hungary.
Egy másik példa a legutóbb Magyarországon bekövetkezett nagyarányú környezeti szerencsétlenség.
Her husband had recently died in an accident.
A férje nem sokkal előbb egy szerencsétlenség áldozata lett.

Példamondatok a(z) "accident" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou won't do that by accident; you will do that because you are guided to do that.
Ezt nem fogják véletlenül megtenni; azért fogják megtenni, mert rávezetik Önöket.
EnglishThen I walked out of my own world by accident, and couldn't find the way back.
Aztán egyszer véletlenül kikeveredtem a saját világomból, és nem találtam vissza.
EnglishIn other words, does there always have to be an accident before we learn anything?
Más szavakkal: mindig kell történnie egy balesetnek, hogy bármit is megtanuljunk?
EnglishThought I might get on the track of some fatal accident there, but nothing doing.
Arra számítottam, hogy talán ott történt valami végzetes baleset, de tévedtem.
EnglishIt was as much an accident as the beginning, really, that she woke when she did.
Hogy éppen akkor ébredt föl, ez legalább annyira baleset volt, mint a kezdet.
EnglishThere is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
Jó okunk van feltételezni, hogy ez nem véletlenül, hanem szándékosan alakult így.
EnglishIt is not by accident that the pact was called the 'Stability and Growth Pact'.
Nem véletlen, hogy a paktumot "Stabilitási és Növekedési Paktumnak” nevezték.
EnglishCould this tragic accident have led to the Ravenscrofts' suicide some months later?
Lehetett ez az oka a néhány héttel később bekövetkezett kettős öngyilkosságnak?
EnglishBelow the accident that still blocked the highway, the road was nearly clear.
Odalenn a baleset még mindig elzárta az autóutat, de lassan megindult a forgalom.
English`Life itself must be founded upon the infinite possibility for choice and accident.
Az életnek a választások és a véletlenek kimeríthetetlen sokaságán kell alapulnia.
EnglishHe wanted me to say he was driving under thirty at the time of the accident.
Azt akarta, hogy azt valljam, harminccal sem ment amikor a baleset bekövetkezett.
EnglishThe recent accident in Japan has highlighted the risks inherent to nuclear plants.
A közelmúltbeli baleset Japánban rávilágított az atomerőművekkel járó kockázatokra.
EnglishThe footballer François Sterckele was this morning involved in a traffic accident.
A labdarúgó, François Sterckele ma reggel halálos közlekedési balesetet szenvedett.
EnglishNot a man present thought that those little stars were visible by accident.
Senki sem hitegette magát, hogy a szikrák csak véletlenül csillantak meg előttük.
EnglishBut by a mere accident, he was unmasked, and had to leave the country hurriedly.
De egy véletlen következtében leleplezték, és kénytelen volt Amerikát sietve elhagyni.
EnglishIt was not by accident that he had done most of his balling in the back seat.
Nem véletlen, hogy a hátsó ülésen bonyolította le legtöbb szerelmi kalandját.
EnglishEvidently, she had been in an accident and had sustained a serious head injury.
Minden bizonnyal balesetet szenvedett, amelyben feje is súlyosan megsérült.
EnglishGarp's father was a ball turret gunner who had a non-accident in the air over France.
Garp apjával, a toronylövésszel Franciaország légterében történt a nem baleset.
EnglishThe accident in Italy last year demonstrated the possible consequences of this.
A tavalyi olaszországi baleset megmutatta ennek lehetséges következményeit.
EnglishHe knew that he was happy suddenly, happy for the first time since the accident.
Annyit tudott, hogy váratlanul boldog lett, első alkalommal a baleset óta.

Szinonimák (angolul) a(z) accident szóra:

accident