angol-magyar fordítás erre a szóra: access only

EN

"access only" magyar fordítás

EN

access only {főnév}

volume_up
1. "road"

Példamondatok a(z) "access only" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll was kept in storage at Oak Haven, with access only allowed to Merrick or to me.
Mindezt Tölgyes Rejtekben tárolják, és csak Merrick vagy én férhetünk hozzá.
EnglishThis is the only access, since the Ska control the approaches by land.
Csakis erről lehet megközelíteni, mivel a skák minden szárazföldi útvonalat a kezükben tartanak.
EnglishThey assured him their access was limited only to observing the account; they could not tamper with the funds.
Megnyugtatták, hogy csupán figyelemmel kísérhetik a számlát, de hozzá nem nyúlhatnak.
EnglishI only had access to what remained in our storage.
Csak ahhoz juthattam hozzá, amit a speciális hűtőben tartottunk.
EnglishAdmittedly the Long Dann barred the way, with the only feasible access guarded by the fortress Poëlitetz.
Az oda vezető utat azonban elzárta a Long Dann, és csak a Poleitetz erődön keresztül lehetett volna átjutni.
EnglishPerhaps a band of malefactors have secreted themselves there, gaining access by ways known only to themselves.
És ki tudja, nem ott rendezte-e be búvóhelyét valamilyen rablóbanda, amely az oda vezető utat egyedül ismeri?...
EnglishAfter traversing a half-dozen coils of the ramp, they came to a large access door only to find that it too was locked.
Mintegy féltucat splrálkörnyl rohanás után egy nagy ajtót találtak, de hamarosan kiderült, hogy szintén zárva.
EnglishHe knew I had access not only to Streaker's micro-branch Library, but the more complete one taken from the Thennanin wreck.
Tudta, hogy nemcsak a hajó Könyvtárához férek hozzá, hanem a thennanin roncsról szerzett teljesebb egységhez is.
EnglishI can only support access to healthcare for all EU citizens irrespective of the State in which they reside.
Csak támogatni tudom a lakóhelytől függetlenül minden európai uniós polgárt megillető, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogát.
EnglishAt the same time, access to websites should only be given if the confidentiality of the information requested can be guaranteed.
Ugyanakkor a honlapokhoz való hozzáférést csak akkor szabad megengedni, ha a kért információ bizalmas kezelését garantálják.
EnglishWe are all aware of the revolution taking place in access not only to information but also to culture via this tool.
Mindannyian tudjuk, hogy ezen új eszköz révén forradalom zajlik nemcsak az információhoz, de a kultúrához való hozzáférés tekintetében is.
EnglishHis Tunisian lawyers have only intermittent access to their client, and some are systematically denied any possibility of visiting him.
Tunéziai ügyvédei csak időszakos látogatási jogot kapnak, néhányuktól még ezt a lehetőséget is szisztematikusan megtagadják.
EnglishIn that way we can achieve not only better access to information but also more transparency and a better use of resources.
Ily módon nem csak az információhoz való jobb hozzáférést biztosítjuk, hanem nagyobb átláthatóságot és az erőforrások jobb felhasználását is.
EnglishAccess to healthcare is only one of many factors determining the health of the citizens of any country or area.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek meghatározzák egy ország vagy térség polgárainak egészségi állapotát.
EnglishThen we have the points about ensuring EU boats only have access to the surplus of fish not used by local fishermen.
Azután itt vannak azok a pontok, amelyek az uniós hajókat biztosítják afelől, hogy csak a helyi halászok által kiaknázatlan halfelesleghez férhetnek hozzá.
EnglishAnd most important of all, we also need to have easier access not only to credit, but also to drawdowns of financial resources from European funds.
A legfontosabb pedig az, hogy egyszerűbb hozzáférést kell biztosítanunk a hitelek mellett az európai pénzügyi forrásokhoz is.
EnglishWe are pushing for peace observers to have access not only to areas administered by the Georgian Government but also to occupied areas.
Követeljük, hogy a békemegfigyelők ne csak a grúz kormány igazgatása alá tartozó területekre, de a megszállt területekre is beléphessenek.
EnglishIt is important to ensure that market access is only opened up provided that we are also able to have appropriate guarantees from the other side.
Fontos biztosítani, hogy a piacra jutást csak akkor nyitják meg, ha képesek vagyunk megfelelő garanciákat biztosítani a másik oldalról.
EnglishFrance, for its part, has access to only 9 000 tonnes per year, of which only 700 tonnes come from the English Channel and the North Sea.
Franciaország viszont alig évi 9000 tonnához fér hozzá, ebből a mennyiségből alig 700 tonna származik az Angol-csatornából és az Északi-tengerből.
EnglishThe latter only receive access to the European market if a cooperation agreement is in place to ensure information exchange between the supervisory authorities.
Ez utóbbiak csak akkor férhetnek hozzá az európai piachoz, ha a felügyeleti hatóságok közötti információcserét együttműködési megállapodás szavatolja.

Hasonló fordítások a(z) "access only" szóra magyarul

access főnév
only határozószó
if only kötőszó
Hungarian
access road főnév
Hungarian
one and only