EN

acceptance {főnév}

volume_up
With realization came acceptance, and with acceptance came understanding.
A felismeréssel jött az elfogadás, az elfogadással a megértés.
The second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
A második szint az egyes tagállamok nyilvánossága általi elfogadás.
It will be a strange kind of acceptance that poses the greatest danger to your plan.
A tervedre egy különös elfogadás jelenti a legnagyobb veszélyt.
acceptance

Példamondatok a(z) "acceptance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNadon backed away without closing his eyes in the traditional sign of acceptance.
Nadon elhátrált, de nem hunyta le a szemét az elfogadás hagyományos jelével.
EnglishIt had memories, he said softly, the tense of his reply signalling his acceptance.
- Itt vannak az emlékek is - válaszolta halkan Raul, megadással a hangjában.
EnglishThey would pay nine hundred dollars, not on publication but on acceptance.
Kilencszáz dollárt fizetnek, nem a novella megjelenésekor, hanem elfogadásakor.
EnglishBut there were also factors working against the acceptance of firearms in Japan.
Ám voltak olyan tényezők is, amelyek a lőfegyverek befogadása ellen dolgoztak Japánban.
EnglishAcceptance of these amendments would simply mean maintaining the status quo.
Ezeknek a módosításoknak az elfogadása egyszerűen a status quo fenntartását jelentené.
EnglishIn her new acceptance of him, he had experienced as much of Heaven as he needed to know.
Ebben a teljes kitaszítottságban többet tudott meg a Pokolról, mint valaha remélte.
EnglishWe have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
Sikerült olyan jelentést készítenünk, amelyet valamennyi fél nagymértékben elfogadott.
EnglishBut this slipped away from me in some quiet acceptance of what was happening.
De aztán ki is ment a fejemből az egész, valami békés belenyugvásban.
EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Az elfogadásnak a regionális politikában is alulról kell kiépülnie.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
A költségvetés 2,9 százalékos megnövelésének elfogadása már így is nagyon tág kompromisszum.
EnglishView list of sites about which image acceptance information is stored
Azon kiszolgálók listájának megtekintése, amihez tartozik kép-elfogadási információ
EnglishUntil, in perfect accord with the acceptance of surrender, it was over.
Egészen addig, míg a feladás tökéletes pillanatában véget nem érne minden.
EnglishThe second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
A második szint az egyes tagállamok nyilvánossága általi elfogadás.
EnglishThis agreement was based on the acceptance of a compromise package by all the shadows.
A megállapodás egy kompromisszumos csomag minden árnyékelőadó általi elfogadásán alapult.
EnglishHe was perceptive enough to know it was not an acceptance, and again doubt assailed him.
Tommy elég figyelmes volt ahhoz, hogy érzékelje, ez még nem beleegyezés.
EnglishAlacrity had gained them entry, but the Earther had won an acceptance of his own.
Alacrity érdeme volt ugyan, hogy bejutottak ide, de a földi maga vívta ki azt, hogy elfogadják.
EnglishWe also need to do this because we need social acceptance in 2013.
Ezt meg kell tennünk, mert 2013-ra társadalmi elfogadottságra van szükségünk.
EnglishFor Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
Kazulin asszony számára az ajánlat elfogadása a hazájából való gyáva menekülést jelentette volna.
EnglishA guest in your court, he said with a little gesture of acceptance, my Queen.
Örülök, hogy az udvarodban vendégeskedhetek mondta elegáns, elégedett mozdulattal én királynőm.
EnglishThe firm priority is, and will remain, regulatory acceptance of alternative test methods.
Változatlan prioritás, és az is marad, az alternatív tesztmódszerek szabályozó elfogadása.

Szinonimák (angolul) a(z) acceptance szóra:

acceptance
acceptability
acceptable
acceptant
English