EN

acceptability {főnév}

volume_up
I know that for many people this is not a good compromise, but we need to be aware that for Member States, too, this compromise is on the margin of acceptability.
Tudom, hogy sokak látják úgy, hogy nem jó kompromisszum született, de tisztában kell lennünk vele, hogy ez a kompromisszum a tagállamok szemében is az elfogadhatóság határán van.

Példamondatok a(z) "acceptability" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSociety signals the limits of acceptability in part by what it criminalises or bans.
A büntetőjog hozzájárulhat a magatartás és a viselkedés megváltoztatásához.
EnglishLet's begin by comparing the acceptability of different inventions within the same society.
Kezdjük azzal, hogy összehasonlítjuk különböző találmányok elfogadhatóságát egyazon társadalmon belül.
EnglishDecoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
A támogatások leválasztása a termelésről csökkentené a termelést, míg elfogadhatósága bizonytalanabbá válna.
EnglishThere was no alternative but to donate him to the Schnbrunn Zoo, but there was even some doubt as to his acceptability.
Ezután két ízben is megmérgezték, és Duna már az evéstől is irtózott ebben a veszedelmes környezetben.
EnglishAnd you talk of social acceptability?
És akkor Ön a társadalmi elfogadhatóságról beszél?
EnglishSuch examination will only be required where there are doubts about the acceptability of the price.
4. Vizsgálat kezdeményezésekor és azt követően a szubvencióra és az általa okozott kárra vonatkozó bizonyítékot egyidejűleg kell figyelembe venni.
EnglishMeeting the need predominantly from non-renewable sources of energy is beginning to outweigh environmental acceptability.
A túlnyomórészt nem megújuló forrásokból származó energia iránti szükségletek teljesítése kezdi felülírni a környezetvédelmi elfogadhatóságot.
EnglishThe standard error of the method, its reliability and the acceptability limits of the results shall be specified and, if necessary, explained.
A módszer standard hibáját, megbízhatóságát és az eredmények elfogadhatósági tartományát meg kell határozni és szükség esetén meg kell magyarázni.
EnglishI know that for many people this is not a good compromise, but we need to be aware that for Member States, too, this compromise is on the margin of acceptability.
Tudom, hogy sokak látják úgy, hogy nem jó kompromisszum született, de tisztában kell lennünk vele, hogy ez a kompromisszum a tagállamok szemében is az elfogadhatóság határán van.
EnglishIt should be stressed here that, while the risk assessment process is based on scientific and technical analyses, the verdict on the acceptability of risk is the subject of a political decision.
Itt hangsúlyozni kell, hogy míg a kockázatértékelés tudományos és technikai elemzéseken alapul, a kockázatok elfogadhatóságának megítélése politikai döntés tárgyát képezi.

Szinonimák (angolul) a(z) acceptability szóra:

acceptability
acceptable
acceptance
acceptant
English