EN

accent {főnév}

volume_up
The accent was heavily Oriental, not Spanish or Filipino-but Chinese.
Az akcentus határozottan keleti volt, nem spanyol és nem is Fülöp-szigeteki, hanem kínai.
But IVe never heard it spoken aloud, and the accent has always been a mystery.
Ám még sohasem hallottam hangosan kimondva, és ez az akcentus mindig is rejtély volt számomra.
The accent was strange, the voice clipped and precise-too precise.
Az akcentus furcsa volt, a kiejtés feszes és precíz, túl precíz.
In connection with this, the accent on opening the market to services is very important for both sides.
Ebben az összefüggésben mindkét fél számára nagyon fontos, hogy a hangsúly a szolgáltatások piacának megnyitására kerüljön.
A hangsúly az "én" szón van.
What worries me in the Commission's plan is that there are no accents on economic cohesion in this strategy alongside the accent on social cohesion.
Ami engem a Bizottság tervében aggaszt, az az, hogy e stratégiában a szociális kohézióra helyezett hangsúly mellett nem szerepel a gazdasági kohézióra helyezett hangsúly.
Inserts a placeholder with a grave accent (grave).
Beszúr egy helykitöltőt, amely felett egy grave (balra dőlő vessző) ékezet van.

Példamondatok a(z) "accent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishVery well, Julie Stratford, he said in that paralyzingly perfect British accent.
Rendben, Julie Stratford felelte a férfi, döbbenetesen tökéletes brit akcentussal.
EnglishOh, I can never understand half of what he says but don't you just love his accent?
Óh, soha nem értem a felét annak, amit mond,...de nem imádni való az akcentusa?
EnglishWell, I-my name-my name is Jack Smith, Popov said, in his best London accent.
- Hát... a nevem Jack Smith - felelte Popov lehető legjobb londoni kiejtésével.
EnglishThe accent in the SAS is on self-discipline rather than the externally applied kind.
A KLSZ-nél inkább az önfegyelem a fontos, semmint a felülről erőszakolt fegyelem.
EnglishHis name was George, just George, and he spoke English with a quick accent.
A neve George volt, egyszerűen George, és enyhe akcentussal beszélte az angolt.
EnglishWell, well, what a memory youve got, the scientist said in his lilting Welsh accent.
No lám csak, micsoda memóriája van mondta a tudós dallamos walesi hanghordozásával.
EnglishHer accent sounded horrible: west coast somewhere; Glasgow, I shouldn't wonder.
A kiejtése is borzalmas volt: nyugati part; még az is lehet, hogy Glasgow.
Englishsaid the man suddenly, in a faultless British accent.
De hiszen én ismerem magát! kiáltott fel a férfi hirtelen, hibátlan brit akcentussal.
EnglishJeez, he told the man on the bridge in his American accent, you sure didnt miss.
Jééézusom mondta amerikai kiejtéssel a hídon tartózkodó embernek , eltaláltál, az biztos.
EnglishThis is what he had screamed in his Cockney accent: Stop bloody hounding me!
Ezt üvöltötte sivító hangján, cockney akcentusával: Szálljon már le rólam!
EnglishI pressed her I can't place your accent But I know you're not from New York.
Nem tudom hová tenni a kiejtését, de azt tudom, hogy nem lehet New York-i.
EnglishHer accent was different from those most locals, but nonetheless pleasant to Jack's ear.
Másképp beszélt, mint az itteniek, de az akcentusa kellemes volt Jack fülének.
EnglishI've never seen an American football game,' he added, heavy on the accent.
Még soha nem voltam amerikai futballmeccsen - tette hozzá erős akcentussal.
EnglishThe voice was that of a man, crisp and without a regional accent: ‘Yes, it is.
- A válaszadó férfihang szigorú volt, pattogós, tájszólás nélkül beszélt.
Englishasked a wheedling voice in a clipped British accent.
Vedd már le ezeket a szíjakat! kérte egy hízelkedő hang, elharapott, brit akcentussal.
EnglishHer voice was higher than Dajeil's; more girlish, and with a quite different accent.
A hangja magasabb volt, mint Dajeilé; kislányosabb, és egészen más akcentussal beszélt.
EnglishHe opened his mouth and spoke, his words emerging in a thick Eastern European accent.
Kinyitotta a száját és vaskos észak-európai akcentussal beszélni kezdett:
EnglishThe soft British accent took me back four and a half years in a finger snap.
Sima brit kiejtése szempillantás alatt visszavitt négy és fél évvel korábbra az időben.
EnglishI dare say I hadn't the right accent - I didn't wear my clothes the right way.
Mert hogy nem finnyáskodó a beszédem... a ruhám szabása nem tökéletes.
EnglishHis polished accent and careful pronunciation made it clear that he came from the city.
Választékos hanghordozása és jó modora arra utaltak, hogy a városból jött.

Szinonimák (angolul) a(z) accent szóra:

accent
acute accent
English
tonic accent