EN

acceleration {főnév}

volume_up
1. általános
acceleration (és: speed-up)
2. fizika
acceleration
Long periods of acceleration demanded days of recuperation.
A gyorsulás hosszabb periódusa energia-visszanyerő napokat követelt.
Once acceleration passes a certain point, all travel becomes time travel.
Ha a gyorsulás elér egy bizonyos szintet, minden utazás időutazássá válik.
The acceleration was apparently identical for both fuel types.
A gyorsulás lényegében azonos volt mindkét üzemanyag esetén.

Példamondatok a(z) "acceleration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Ez méri a gyorsulást, szöggyorsulást -- mint az emberi fül, a belső fül.
EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
A fizikában az "e” az energia jele, a "g” pedig a gravitációs gyorsulásé.
EnglishXL = corrected value of the absorption coefficient under free acceleration;
XL = szabad gyorsítás során mért abszorpciós együttható korrigált értéke;
EnglishOnce acceleration passes a certain point, all travel becomes time travel.
Ha a gyorsulás elér egy bizonyos szintet, minden utazás időutazássá válik.
EnglishUsing print-out, notify all decks to prepare for maximum acceleration.
Nyomtatott parancsot minden részlegnek, készüljenek maximális gyorsításra.
EnglishThe extreme acceleration of the take-off had choked the blood pump enough to kill Kempsey.
Az eszeveszett gyorsulás elég volt ahhoz, hogy eltömítse a vérpumpát, és megölje Kempseyt.
EnglishFoyle pressed his upper incisors again, cutting off the acceleration.
Foyle újra megnyomta felső metszőfogait, s megszakította a gyorsulást.
EnglishThe acceleration could be felt even through stasis, even inside the fluid-filled bridge.
A gyorsulást még a sztázison keresztül is érzékelni lehetett, még a folyadékkal teli hídon is.
EnglishEach cycle shall comprise 15 phases (idling, acceleration, steady speed, deceleration, etc.).
Minden ciklus 15 szakaszból áll (alapjárat, gyorsítás, állandó sebesség, lassítás, stb.).
EnglishThe sudden forward surge of acceleration shook loose masses of debris which flew backward through the Nomad.
A gyorsulás váratlan lendítőereje nyomán elszabaduló törmelék végigsöpört a Nomádon.
EnglishNo account shall be taken of the values read while the engine is idling after each acceleration.
A motor egyes gyorsításokat követő alapjáratában leolvasott értékeket nem kell figyelembe venni.
EnglishYou will proceed to the galactic axis under one gravity of acceleration, making turnover at midpoint.
Továbbhaladsz a galaktika tengelye felé l g-s gyorsulással, majd megfordulsz a középpontban.
EnglishHe strapped himself into the pilot chair, ignited the yawl's jets and slammed into full acceleration.
Beszíjazta magát a pilótaülésbe, begyújtotta a hajtóműveket, és teljes gyorsulásra kapcsolt.
EnglishLong periods of acceleration demanded days of recuperation.
A gyorsulás hosszabb periódusa energia-visszanyerő napokat követelt.
EnglishThis is what it would feel like in the passenger compartment; that's acceleration profile.
Ha látták 1959-ben... Ezt érezték volna az utas fülkében; ez a gyorsulási profil.
EnglishInstallation for tests under free acceleration 2.2.1.
A fényelnyelésmérő beállítása szabad gyorsításnál végzett vizsgálatokhoz
EnglishInform engine room to prepare for maximum acceleration.
Hadnagy, szóljon a gépháznak, hogy készüljenek maximális gyorsulásra.
EnglishThis period coincided with a strong acceleration in growth of the share of imports from India.
Ez az időszak egybeesett az Indiából származó importrészesedés növekedésének jelentős felgyorsulásával.
EnglishThe acceleration was apparently identical for both fuel types.
A gyorsulás lényegében azonos volt mindkét üzemanyag esetén.
EnglishIt was the Belgian Presidency that was behind the major acceleration in the further enlargement of the EU's borders.
A belga elnökség volt az, amely szorgalmazta a további uniós határbővítés felgyorsítását.

Szinonimák (angolul) a(z) acceleration szóra:

acceleration
accelerator
particle accelerator