EN

academy {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "academy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBetter yet, you're a history professor who's writing a book about the academy.
Még jobb, ha történészprofesszornak adja ki magát, aki az iskoláról ír könyvet.
EnglishAnd he took Schwarzschild's idea to the Prussian Academy of Sciences the next week.
A következő héten Schwarzchild ötletét a Porosz Tudományos Akadémia elé vitte.
EnglishNot to mention that she stopped shooting down at the Jedi academy for a few minutes.
Abbahagyta a dzsungel lövését, tehát a növendékek biztonságban vannak egy darabig.
EnglishThe American Academy of Arts and Sciences caused a monument to be erected over his ashes.
Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állíttatott hamvai fölé.
EnglishThe head guy at the FBI Academy when I was there did wonders for me, too.
- Amikor az FBI-akadémián voltam, egyenesen csodákat művelt velem a vezető oktató.
EnglishPittman pointed toward a large elegant sign that read: GROLLIER ACADEMY.
Elegáns árkád felé mutatott, amire nagy betűkkel ki volt írva: GROLLIER AKADÉMIA.
EnglishWe'll take you back to the Jedi academy, where you can relax and recover.
Visszaviszünk benneteket a jediakadémiára, ahol meggyógyultok és pihenhettek.
EnglishAdmiral Ackbar, I'm sure you can see what's going on down at the Jedi academy.
Ackbar admirális kezdte Leia , bizonyára ön is látja, hogy a jediakadémiát támadás érte.
EnglishHow you gonna get me into the police academy with you chuckin' your job?
Hogy a francba fogsz így bejuttatni a rendőrakadémiára, amikor otthagytad a melót?
EnglishShe muttered, I was trained at the Imperial military academy on Carida.
Feltehetően el akarnak pusztítani, és önt is, mivel hajlandó volt tárgyalni velem.
EnglishThe purpose of Grollier Academy is to create Establishment team players.
A Grollier Akadémia célja, hogy csapatjátékosokat képezzen az irányító elit számára.
EnglishUp the mountain they have an observatory belonging to the Imperial Muscovite Academy.
Fenn a hegyen van a Birodalmi Moszkovita Akadémiának a csillagvizsgálója.
EnglishThat struck Ryan as odd-he was a Hungarian, a graduate of their own Franz Liszt Academy.
Ryan nem értette, miért: a sajátjuk volt, a Liszt Ferenc Akadémián végzett.
EnglishThe report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
A jelentés felveti egy Európai Diplomáciai Akadémia létrehozásának ígéretes gondolatát.
EnglishPeople from the Academy were killed and there are statistics to prove it.
Igenis, estek el akadémiát végzett tisztek, ezt statisztikák bizonyítják.
EnglishShinzon, I don't think I ever told you... about my first Academy evaluation.
Shinzon, ugye sosem beszéltem neked az első akadémiai értékelésemről?
EnglishHe went to the Imperial academy for a while, then joined the Rebel Alliance.
Azután megszökött otthonról, és jelentkezett a birodalmi akadémiára.
EnglishI wish you didn't have to return to Yavin 4 and assist Master Luke at his Jedi academy.
Bárcsak ne kellene visszatérned a Yavin 4-re, hogy Luke mestert szolgáld a jediakadémián!
EnglishAt the earliest opportunity, your application for Starfleet Academy will be tendered.
Az első adandó alkalommal, benyújthatja a jelentkezési lapját a Csillagflotta akadémiájára.
EnglishI soon realized, as I staggered into the studio, that he wasn't painting on his Greek Academy.
Ahogy betántorogtam a műterembe, rögtön láttam, hogy nem az athéni Akadémiát festi.

Szinonimák (angolul) a(z) academy szóra:

academy