EN

academics {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "academics" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThese findings by the economists and the academics are quite surprising to me.
A közgazdászok és az akadémikusok e megállapításai meglehetősen meglepőek számomra.
EnglishTo manage the academics on that hilltop is no easy task— Misha grunted agreement.
Egyáltalán nem könnyű feladat ott fenn a hegyek között az akadémikusokat irányítani
EnglishMore than 7 000 scholarships to students and academics have been given.
A hallgatók és egyetemi oktatók között 7000-nél is több ösztöndíjat osztottunk szét.
EnglishSerious academics in Skopje do not support the nationalistic trends of their Prime Minister.
Szkopjéban a komoly tudósok nem támogatják a miniszterelnök nacionalista irányultságát.
EnglishWhy do we actually need such a high number of academics when there are no suitable jobs for them?
Miért van szükség olyan sok diplomásra, amikor nincsenek számukra megfelelő állások?
EnglishNo longer is the proposal being advocated just by academics and minority or opposition groups.
Már nemcsak a tudósok és kisebbségi vagy ellenzéki csoportok érvelnek a javaslat mellett.
EnglishThe Europe 2020 strategy, for example, aims to increase the number of academics considerably.
Például az Európa 2020 stratégia lényegesen növelni szándékozik az elméleti szakemberek számát.
EnglishThis morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
Ma délelőtt néhány albán akadémikussal leveleztem a ma esti vitáról.
EnglishHe remembered being irked by this woman and the high academics he met that evening.
A matematikusnak eszébe jutott, hogy előző találkozásukkor mennyit bosszankodott a nő, meg a professzorok miatt.
EnglishEvery member of the fraternity is subject to review in every category, including academics.
A szövetség minden tagja át kell, hogy menjen egy teszten minden kategóriában,beleértve a tudományokat is.
EnglishFocus is on five categories: Academics, athletics, community service, debate, and school spirit.
A vizsgálat 5 kategóriára irányul: Tudományok, atlétika, közösségi szolgáltatás, vita és iskolai szellem.
EnglishChristian writers and academics are having to go into hiding.
A keresztény íróknak és akadémikusoknak bujdosniuk kell.
EnglishTwo days later, in the country dacha of one of the two academics, the Albion Committee went into intensive session.
Két nappal később az egyik akadémikus magándácsájában az Albion bizottság hosszadalmas ülést tartott.
EnglishThere are considerably higher numbers of qualified academics in other Member States, and we should study their systems.
Más tagállamokban sokkal több diplomás van, ezért meg kellene vizsgálnunk más tagállamok rendszereit.
EnglishThe rest of my family are boring academics, busy collecting Ivy League decals for our classic Ambassador car.
A családomban mindenki más unalmas professzor, akik nagy egyetemek matricáit gyűjtik a klasszikus Ambassador autónkra.
EnglishShe was thin because like many academics she was so enthralled with her work that she often forgot to eat.
Vékony maradt, mert a legtöbb tudóshoz hasonlóan, annyira magával ragadta munkája, hogy gyakran elfeledkezett az evésről is.
EnglishYour English captor had no legal right to have your religious views examined by French inquisitors and academics.
Angol fogva tartójának nem volt joga ahhoz, hogy francia inkvizítorokkal és tudósokkal elemeztesse az ön vallási nézeteit.
EnglishOther members of his team are former diplomats, businessmen and academics; none of them known for their criticism of the present system.
Csapatának tagjai korábbi diplomaták, üzletemberek és tudós emberek; egyikük sem a mostani rendszer bírálatáról híres.
EnglishThey provide nesting roosts for academics, politicians, ex-ambassadors, do-gooders, busybodies, and the occa-sional maniac.
Nyugalmas szinekúrát biztosítanak tudósoknak, politikusoknak, volt követeknek, jótét lelkeknek, nyüzsgöncöknek s néhány monomániásnak.
EnglishMember States were, in any case, required to involve researchers, university academics, NGOs and civil society.
A tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell a kutatók, egyetemi szakértők, nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom közreműködését.

Szinonimák (angolul) a(z) academic szóra:

academic