EN

abundant {melléknév}

volume_up
Convert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Az Euratom-finanszírozás és a bőséges ITER-támogatások forrásainak átalakításával.
Above all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
A legfontosabb pedig az, hogy a mezőgazdaság a bőséges, változatos és egészséges élelmiszer-ellátás alapja.
Even as the ram of Nubia, which could hardly bear the weight of its abundant wool.
Hasonlatosan Núbia juhához, amely alig bírja hordani bőséges gyapja terhét.

Példamondatok a(z) "abundant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI have often badly employed the abundant grace which God has bestowed upon me.
Gyakorta rosszul használtam fel a túláradó kegyelmet, amelyet Isten reám árasztott.
EnglishEven as the ram of Nubia, which could hardly bear the weight of its abundant wool.
Hasonlatosan Núbia juhához, amely alig bírja hordani bőséges gyapja terhét.
EnglishConvert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Az Euratom-finanszírozás és a bőséges ITER-támogatások forrásainak átalakításával.
EnglishSomeone had cut back the abundant roses so that the patio itself was clear.
Valaki visszavágta a buja rózsabokrokat, hogy ne fojtogassák az udvart.
EnglishWe have given them abundant riches, said Avicus, so that they may bring their leader here.
Elhalmoztuk őket kincsekkel mondta Avicus , hogy idehozathassák a vezetőt.
EnglishThe crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
A válságot a túlzott tejkínálat okozza, amely az árak zuhanásához vezet.
English'Supplies' cannot run out; it is the most abundant element in the universe.
"Készletei” nem fogyhatnak el, az Univerzum leggyakoribb eleme.
EnglishPerhaps mutants are so abundant because the fly's environment is too close to man's.
Lehet, hogy azért van ez így, mert az emberek élete túlságosan szorosan függ össze a legyek létével.
EnglishA rich and abundant light poured forth from the door of the stone passage.
Dús, meleg fény áradt a sziklába vájt folyosó nyílásából.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
A legfontosabb pedig az, hogy a mezőgazdaság a bőséges, változatos és egészséges élelmiszer-ellátás alapja.
EnglishA beauty of vivid coloring, of abundant and triumphant vitality.
Hivalkodó színű, kicsorduló és győzelmes életerővel teli szépség.
EnglishI looked at the perfect figure of Venus again, covering her most intimate secret with locks of her abundant hair.
Megbámultam Venus tökéletes alakját, aki dús hajával takarta el a legnagyobb titkát.
EnglishEuropean agriculture, which makes abundant use of plant protection products, will not be weakened.
Az európai mezőgazdaság, amely bőségesen használja a növényvédelmi termékeket, ettől nem lesz gyengébb.
EnglishWe know that modernisation would not be possible without abundant reserves of cheap oil, coal and gas.
Tudjuk, hogy a modernizáció nem lenne lehetséges bőséges, olcsó olaj-, szén- és gáztartalékok nélkül.
EnglishI believe that this issue is likely to provide abundant food for thought for Parliament and the general population.
Azt hiszem, ez az ügy alaposan elgondolkoztatja majd a Parlamentet és a közvéleményt is.
EnglishAnd they are also part of the abundant media landscape we're getting now.
És szintén részei a mai média tájképnek.
EnglishWild boar and foxes are found in the abundant woodlands.
A kiterjedt erdőségekben vaddisznók és rókák is élnek.
EnglishThis will lead to more abundant fish stocks in the mid-term.
Ennek eredményeként rövid távon nő a halállomány.
EnglishLike ragweed's, sumpweed's pollen can cause hayfever where the plant occurs in abundant stands.
A parlagfűéhez hasonlóan a ehető rézgyom virágpora is okozhat szénanáthát ott, ahol a növény nagy táblákban fordul elő.
EnglishThe common market encompasses almost 500 million consumers and an abundant variety of goods and services.
A közös piac közel 500 millió fogyasztót, valamint az áruk és szolgáltatások mérhetetlen sokaságát foglalja magában.

Szinonimák (angolul) a(z) abundance szóra:

abundance
abundantly