angol-magyar fordítás erre a szóra: absurdity

EN

"absurdity" magyar fordítás

HU
EN

absurdity {főnév}

volume_up
- Ez egyszerűen képtelenség! - jelentette ki Audry király.
Sephrenia azt mondja, ez képtelenség.
Ez tudományos képtelenség.

Példamondatok a(z) "absurdity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Két szempontból is abszurd a nem materiális kulturális javakra kivetett adó.
EnglishIt was there in all its absurdity: a pale, muttering tide creeping towards them.
Az igenis ott volt, minden abszurditásával együtt: a fakó, motyogó ár, amint feléjük kúszik.
EnglishNaturally there was an absurdity to this, for they probably already knew.
Ami természetesen nevetséges dolog volt, hiszen már valószínűleg tudták.
EnglishAnd that is the absurdity of magic in war - we do little more than negate each other.
S ez az abszurd a harci mágiában alig teszünk többet, mint hogy semlegesítjük egymás erejét.
EnglishIn its smutty absurdity the situation was irresistibly comical.
A maga piszkos abszurditásában ez a szituáció ellenállhatatlanul komikus volt.
EnglishWhat is more, the proposed directive demonstrates the absurdity of the precautionary principle.
Ráadásul a javasolt irányelv is mutatja, hogy az elővigyázatosság elve milyen abszurd.
EnglishThe absurdity of this situation was illustrated by the example that the rapporteur, Mr Coelho, raised.
A helyzet abszurditását Coelho úr előbb említett példája igen jól illusztrálja.
EnglishSuch squeamish youths as cannot bear to be connected with a little absurdity are not worth a regret.
Az olyan finnyás fiatalembert, aki megijed egy kis bohóságtól, nem érdemes sajnálni.
EnglishThere seemed both a Prankish absurdity and delicacy to them, and of course they were all demons.
Frank hóbort és rafinéria vette körül őket, csak persze démonok voltak.
EnglishHe doesn't need to breathe, Klia thought, but put away the absurdity quickly.
Nincs szüksége levegőre, villant be a gondolat Klia agyába, de gyorsan elhessegette ezt a képtelenséget.
EnglishThis resolution is characterised by its absurdity and its hypocrisy.
Az állásfoglalást az értelmetlenség és a képmutatás jellemzi.
EnglishTeguina wanted to laugh out loud at the absurdity of the scene.
A legszívesebben hangosan nevetett volna a jelenet képtelenségén.
EnglishAs it is, the absurdity is veiled by the poetic charm with which the poet invests it.
3. íphigeneia levele által válik felismerhetővé, Oresztész viszont saját maga fedi fel kilétét nővére előtt.
EnglishIs there not an absurdity, a paradox in your economic policies?
Nincs abszurditás, ellentmondás az önök gazdaságpolitikájában?
EnglishCrazy as it was - shameful, even, in its absurdity - he thought it was.
Akármilyen őrültség volt, sőt a maga képtelenségében még szégyellni való is, Paul elismerte: ez az igazság.
EnglishFinally, a brief example of the absurdity of the current Regulation on driving time and rest periods.
Végezetül egy rövid példa a vezetési és a pihenőidőről szóló jelenlegi rendelet abszurditására.
EnglishIn my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
Meglátásom szerint ez az abszurd következtetés teljesen jellemző az úgynevezett politikusok abszurditására.
EnglishWithout them, we would be reduced to hauling bulk foods across the Galaxy by hypership and worms—an absurdity.
- A gépagyúak nélkül rá lennénk szorulva, hogy importból szerezzük be az élelmünket.
EnglishI will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Olyan adatokat fogok említeni, amelyek teljes egészében megmutatják ennek a feltételezésnek az abszurditását.
EnglishWhitehead gurgled with pleasure at the absurdity of this idea.
Whitehead élvezettel heherészett az ötlet abszurditásán.