angol-magyar fordítás erre a szóra: absurd

EN

"absurd" magyar fordítás

HU
EN

absurd {melléknév}

volume_up
To criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
A nemzeti munkáltatók kriminalizálása a mélyülő válság időszakában abszurd gondolat.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
This is absurd and truly difficult to justify democratically.
Ez egy abszurd helyzet, amelyet rendkívül nehéz demokratikusan igazolni.

Példamondatok a(z) "absurd" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
EnglishThe, idea that God could be cruel would in those days have struck him as absurd.
Akkoriban képtelenségnek érezte volna a gondolatot, hogy Isten kegyetlen is lehet.
EnglishAnd that thing, it hadn't been staring through the wrappings, that was absurd!
És az a valami nem bámulhatott rá, keresztül a vászonpólyán; az képtelenség!
EnglishHe was in the elevator before he realized that this last statement was absurd.
Már a felvonóban volt, mire észbe kapott, hogy szamárság volt, amit utoljára mondott.
EnglishTo criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
A nemzeti munkáltatók kriminalizálása a mélyülő válság időszakában abszurd gondolat.
EnglishIt would mark him as just one more guest in this absurd place, totally harmless.
Átlagos vendégnek tűnik ezen az abszurd helyen, teljesen ártalmatlannak.
EnglishPersonally I have none of these, but I would still like to point out how absurd it is.
Személyesen nekem egyik sincs, de szeretnék rámutatni ennek az abszurditására.
EnglishIllegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Az illegális fa elárasztja az EU-t, és ez már önmagában teljesen abszurd.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Másfelől viszont, valóban meg kell szabadulnunk ettől az abszurd 0,7%-os normától.
EnglishThe entire common agricultural policy is an absurd contrivance and must be abolished.
Az egész közös mezőgazdasági politika egy abszurd tákolmány, és meg kell szüntetni.
EnglishIt does sound absurd, said Molly apologetically, when you say it like that.
Mihelyt így kimondod, csakugyan képtelenségnek hangzik mondta tétován Molly.
EnglishSticking out of the snow the way they were, the tails looked more absurd than frightening.
Ahogy a hóból előmeredt, az oroszlán farka inkább nevetséges volt, mint ijesztő.
EnglishIt would be absurd to cover their losses out of taxes paid by customers.
Képtelenség volna a veszteségeiket a fogyasztók által fizetett adóból fedezni.
EnglishI am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
A Nemzeti Audiovizuális Tanács elnevezésű abszurd intézményre utalok.
EnglishOne large and absurd tear overspilled his left eye and ran down his cheek.
Hatalmas, abszurdnak ható könnycsepp jelent meg a bal szemében, és lefutott az arcán.
EnglishThat is not only completely counterproductive, I also think it is absurd.
Ez nem csak homlokegyenest szembe megy a céllal, hanem szerintem abszurd is.
EnglishIt was too absurd: like a fairground sideshow, but played without the razzmatazz.
Abszurd helyzet volt: mint valami vásári mutatvány, csak a körülötte lévő felhajtás nélkül.
EnglishThe GMO scare so prevalent around Europe has consequences that are completely absurd.
A GMO-pánik olyannyira uralkodó Európában, hogy teljesen abszurd következményei vannak.
Englishloved marble from the first time I ever saw it, and that had sounded absurd.
Az aknában szél huhogott, a lift lélegzetelállító sebességgel süllyedt.
EnglishThe alien touched its absurd proboscis with one of its green digital members.
Az idegen megérintette abszurd ormányát egyik zöld, ízelt végtagjával.