angol-magyar fordítás erre a szóra: abstruse

EN

"abstruse" magyar fordítás

EN

abstruse {melléknév}

volume_up
abstruse
volume_up
homályos {mn} (értelmű)
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, what Mr Simpson has just said is really quite abstruse; indeed, he turns the whole matter on its head.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, amit Simpson úr épp most mondott, az valóban meglehetősen homályos, igen, a feje tetejére állítja az egész dolgot.
Well, it would be absurd to deny that the case is a very abstruse and complicated one, but I can promise you that I will look into the matter and let you know any points which may strike me.
- Nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.

Példamondatok a(z) "abstruse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMost collapses were not from abstruse causes.
Az összeomlásokat a legtöbb esetben nem absztrakt okok váltották ki.
EnglishThese matters are too abstruse for the little one, Venerable Father, Viviane said, gently rebuking him.
- Ezek a dolgok túlságosan nehezen érthetők a kicsikének, tiszteletre méltó atyám - korholta a merlint szelíden Viviane.
EnglishNo one caught cold in these abstruse spaces.
EnglishYugo had plotted abstruse econometric quantities, yet in the gravid sway of centuries they made delicate arabesques.
Yugo bonyolult ökonometriai mennyiségeket ábrázolt, melyek az évszázadok áramlása során finom arabeszkekké válva jelentek meg.
EnglishI think that all the speakers, starting with the Commissioner, have highlighted the somewhat abstruse nature of comitology.
Úgy vélem, látható, hogy minden felszólaló, kezdve a biztos asszonnyal, kiemelte a komitológia némileg nehézkes jellegét.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, what Mr Simpson has just said is really quite abstruse; indeed, he turns the whole matter on its head.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, amit Simpson úr épp most mondott, az valóban meglehetősen homályos, igen, a feje tetejére állítja az egész dolgot.
English. - (EL) Madam President, the question of cross-border agreements is not an abstruse matter like reading texts by Lysias or Cicero.
az IND/DEM képviselőcsoport nevében. - (EL) Tisztelt elnök asszony! A határokon átnyúló megállapodások kérdése nem rejtett értelmű, mint mondjuk Lüsziász vagy Cicero szövegei.
EnglishWell, it would be absurd to deny that the case is a very abstruse and complicated one, but I can promise you that I will look into the matter and let you know any points which may strike me.
- Nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.

Szinonimák (angolul) a(z) abstruse szóra:

abstruse