EN

abstraction {főnév}

volume_up
1. általános
It was all an abstraction; numbers in their heads.
Az egész csak absztrakció volt számok a fejekben.
But the great Daneel Olivaw scarcely cares, so long as an abstraction called humanity is safe and happy!
Ám a nagy Daneel Olivaw erre nem is igen figyel oda, nem érdekli a szenvedés míg az emberiségnek nevezett absztrakció biztonságban van és boldog!
abstraction
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
A terrorizmus nem elvont fogalom; nagyon is valóságos.
3. "of attention"
abstraction
volume_up
elvonás {fn} (figyelemé)

Példamondatok a(z) "abstraction" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCrossing the hall, in his abstraction, he tried to open the wrong door.
Ahogy a gondolataiba merülve átvágott a hallon, eltévesztette az ajtót.
EnglishIt's a pose, of course, but it helps to build a certain abstraction.
Ez persze jórészt csak színjáték, de segít felállítani valamilyen viszonyítási pontot.
EnglishPoverty is not an abstraction; it is a way of life affecting women and children in particular.
A szegénység nem valami elvont dolog. Ez egy, különösen a nőket és gyermekeket sújtó életforma.
EnglishEvery abstraction of Politburo minutes heightens this.
Ezt minden politikai bizottsági jegyzőőkönyv megszerzése csak növeli.
EnglishSo, at best, the image is meant to float away into abstraction and multiple truths and fantasy.
Szóval, a legjobb esetben, a kép tovaszáll az elvont felé, a többszörös igazságok és fantázia irányába.
EnglishHercule Poirot took very little notice of her abstraction.
Hercule Poirot nem sok figyelemre méltatta a szórakozottságát.
EnglishHe said in a non-committal tone that transferred the whole thing to the realm of abstraction:
Ugyanabban a pillanatban eszébe jutott mindig megújított és soha be sem tartott esküje: nem kér kölcsön Júliától.
EnglishAll that time, the world only exists as an abstraction, as they are taught the values of their society.
Ezalatt az idő alatt a világ csupán absztrakcióként létezik számukra, amíg a közösség értékrendjét tanítják nekik.
EnglishTerrorism is not an abstraction; it is very real.
A terrorizmus nem elvont fogalom; nagyon is valóságos.
EnglishIt was all an abstraction; numbers in their heads.
Az egész csak absztrakció volt számok a fejekben.
EnglishBut by now he had gone off into a fit of abstraction.
EnglishPhillipa Haymes was sunk in abstraction.
EnglishNevile was sunk in abstraction; Kay's face had an unusual amount of makeup; Audrey sat like a frozen ghost.
Nevile szórakozottságba süllyedt; Kay arcán a szokásosnál több festék volt Audrey pedig úgy ült a helyén, mint valami jéggé fagyott kísértet.
EnglishBut the great Daneel Olivaw scarcely cares, so long as an abstraction called humanity is safe and happy!
Ám a nagy Daneel Olivaw erre nem is igen figyel oda, nem érdekli a szenvedés míg az emberiségnek nevezett absztrakció biztonságban van és boldog!
EnglishVisbhume rose to his feet and, as if in boredom or perhaps abstraction of thought, started to remove the collar from his neck.
Visbhume felállt, és mintha annyira elgondolkodott volna, hogy azt sem tudná, mit csinál, elkezdte lehámozni magáról a nyakörvet.
EnglishIn this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
Ilyen módon eljuthatunk az eredmények Európájához, a nélkül az elvonatkoztatás nélkül, amelytől az emberek elkerülhetetlenül elidegenedettek maradnak.
EnglishIt was looking for a figure, comparing an aspect of the reality that was the absconding craft with the abstraction that was a simple but crucial equation.
Hozzámérte a valóság egy szeletét az absztrakcióhoz; a menekül csillaghajó paramétereit behelyettesítette egy egyszer képletbe.
EnglishHe seemed to be lost in some abstraction of his own, out of which he roused himself with difficulty to reply to his questioner.
Mintha elmerült volna valamiféle, csak általa ismert elvonatkoztatásba, amelyből csak nagy nehézség árán tudott kiszakadni, hogy faggatójának válaszoljon.
EnglishThe more Victoria tried to conjure up a reassuring picture of Edward in action, the more the image of Edward faded and became a kind of faceless abstraction.
Minél inkább próbálta Victoria felidézni a cselekvő Edward megnyugtató arcvonásait, a kép annál inkább elhalványult, és arc nélküli fogalommá változott.
EnglishWhile the Emperor Clean set great store in its possibilities, psychohistory was viewed by the political class as a mere abstraction, if not a joke.
Annak ellenére, hogy Cleon császár nagy reményeket fűzött a benne rejlő lehetőségekhez, a politikus osztály túlságosan elvont, vagy egyszerűen nevetséges elméletnek tartotta.