EN

abstract {melléknév}

volume_up
The development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
Az uniós politikaalkotás nem folyhat kizárólag elvont statisztikák alapján.
Abstract discussion on the risk of climate change is not enough.
Nem elég elvont beszélgetéseket folytatni az éghajlatváltozásról.
We reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Elutasítjuk ezt a csomagot, mivel annak megközelítése túlságosan elvont és hibás.

Példamondatok a(z) "abstract" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn the abstract, it came from the people, but the people had no say in things.
Elméletileg ugye az emberektől, csakhogy nekik nem volt beleszólásuk a dolgokba.
EnglishThe development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
Az uniós politikaalkotás nem folyhat kizárólag elvont statisztikák alapján.
EnglishHe had loved figures all his life, but abstract math had been beyond him until now.
Egész életében szerette a számtant, de az absztrakt matematika eddig távol állt tőle.
EnglishThe plea for help would have to become something less abstract, more personal.
A segélykérő könyörgés ezáltal kevésbé elvonttá, azaz sokkal személyesebbé válik majd.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Elutasítjuk ezt a csomagot, mivel annak megközelítése túlságosan elvont és hibás.
EnglishThought about it, I mean, in the abstract - cold-bloodedly and dispassionately?
Már úgy értem, elvileg, hidegvérrel és indulatoktól mentesen fontolóra vett már ilyesmit?
EnglishMaybe when we meet in another age, these things will not be abstract and fleeting.
Talán ha majd egy másik korban találkozunk, e dolgok nem lesznek elvontak és felületesek.
EnglishSomehow he could fathom the hard, real world better from this cool, abstract frame.
Hogyan lehetséges, hogy mindegyik gépagyúnál ugyanaz a hiba jelentkezik?
EnglishNo longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
A továbbiakban nem elvont üzenetekről beszélünk - ennek gyakorlati útmutatónak kell lennie.
EnglishAnd then this is, again, the abstract version, which ends up getting a little bit crazy.
És ez itt ismét az absztrakt változat, ami végül egy kicsit őrültté válik.
EnglishOne of the four walls had a curious abstract pattern on it, which was faintly pink.
Anégy fal egyikén különös, kissé rózsaszín, absztrakt ábra látszott.
EnglishI mentioned earlier the fact that music is a different capacity because it's abstract.
Említettem korábban, hogy a zene egy másfajta készség, mert absztrakt.
EnglishAn AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents.
Az automatikus összefoglaló elősegíti a hosszú dokumentumok áttekintését.
EnglishIn the abstract, yes, but before we can go forward with it, I shall need a lot of specifics.
Elméletileg igen, de mielőtt még továbbmehetnénk, sok apró részletet tisztáznunk kell.
English(ES) Mr President, when we talk about transparency, we cannot talk in the abstract.
(ES) Elnök úr, az átláthatóságról beszélve nem lehetünk elvontak.
EnglishIn fact, I had a total contempt in the abstract for my Master's ideas.
Sőt mérhetetlenül lenéztem Mesterem elképzeléseinek elvont oldalát.
EnglishAnd one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.
És az egyik nagy problémám sok politikai programmal, hogy kezdenek túl absztrakttá válni.
EnglishWaves of sympathy for the hapless young woman were possible, but only in the abstract.
Szánhatta volna a szerencsétlen fiatal nőt, de ezt sem tette.
EnglishI say this because abstract painting exists, even though it is sometimes incomprehensible.
Azért élek ezzel a példával, mert az absztrakt festészet létezik, még ha nem is mindig érthető.
EnglishSo when you die, your soul goes back into the abstract closet we plucked it forth from?
- Úgy gondolod, hogy halálod után ez a lélek visszatér abba az absztrakt térbe, amiből előrángattuk?