angol-magyar fordítás erre a szóra: to abstain

EN

"to abstain" magyar fordítás

EN

to abstain [abstained|abstained] {ige}

volume_up
to abstain

Példamondatok a(z) "to abstain" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.
Következésképpen a Demokrata Párt olasz küldöttsége a tartózkodás mellett döntött.
EnglishIf we press the 'no' button or the 'abstain' button, the effect will be the same.
A "nem” gombot vagy a "tartózkodás” gombot megnyomva ugyanarra az eredményre jutunk.
English'They'll probably abstain, and then Annias needs -' he frowned, thinking hard.
Valószínűleg tartózkodni fognak, és akkor Anniasnak szüksége van pontosan...
EnglishI have taken a prudent approach and decided to abstain on Mrs Ţicău's report.
Óvatosan közelítettem meg a kérdést, és tartózkodtam a Ţicău-jelentés szavazásánál.
EnglishAs a result of this pairing of good and bad proposals, we decided to abstain.
A jó és rossz javaslatok párosítása eredményeképp úgy döntöttünk, hogy tartózkodunk.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain rather than voting against the report.
Ez okból úgy határoztam, hogy nem szavazok a jelentés ellen, hanem inkább tartózkodom.
EnglishThis is wholly unacceptable, Mr President, and therefore I regretfully had to abstain.
Elnök úr! Ez teljességgel elfogadhatatlan, ezért döntöttem úgy, hogy tartózkodom.
EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Mivel e jelentés nem javasolja a trend megfordítását, a tartózkodás mellett döntöttem.
EnglishSo, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
Ezért jóllehet elviekben egyetértek, a fenti okok miatt tartózkodnom kellett.
EnglishI have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
Ezért én tartózkodtam a intézkedéscsomag ezen részére vonatkozó szavazáson.
EnglishFor the reasons set out above, we have decided to abstain on this report.
A fentebb körvonalazott okok miatt e jelentés esetében a tartózkodást választottuk.
EnglishThe report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
A jelentés hamis képet fest a valóságról, ezért tartózkodom a szavazástól.
EnglishSo, despite many excellent points in the Toubon report, my colleagues and I had to abstain.
Tehát a jelentés több remek pontja ellenére én és kollégáim tartózkodni fogunk.
EnglishThese aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
Ezekkel a szempontokkal nem foglalkozik a jelentés, ezért úgy döntöttem, hogy tartózkodom.
EnglishIn this respect, I express my objection and abstain from this vote.
Ezzel kapcsolatban ellenvetésemnek adok hangot, a szavazástól pedig tartózkodom.
English. - (SV) We Swedish Social Democrats have chosen to abstain.
írásban. - (SV) Mi, svéd szociáldemokraták úgy döntöttünk, hogy tartózkodunk.
English(PL) Mr President, in the vote on the Lisbon Treaty I was obliged to abstain.
(PL) Elnök úr, a Lisszaboni Szerződésről szóló szavazás során kénytelen voltam tartózkodni.
EnglishHowever, in view of the improvements that it brings, I believe it is wiser for me to abstain.
A benne foglalt előrelépések miatt azonban úgy gondolom, bölcsebb tartózkodnom.
EnglishIn the hope of a good positive vote tomorrow, I will abstain from further comment.
A holnapi kedvező kimenetelű szavazás reményében most nem kívánok további észrevételt tenni.
EnglishOf course, you can also abstain from voting - that is the '0' button, as you know.
Természetesen tartózkodhatnak is a szavazástól: ezt a "0” gombbal tehetik meg, amint tudják.