EN

absorbing {melléknév}

volume_up
1. általános
This Annex describes a method for the removal of mercury from the residual solutions received when using the absorbing solution (4.2).
Ez a melléklet leír egy módszert a higany eltávolítására az abszorbeáló oldat (4.2.) használatakor kapott maradék oldatokból.
No interference of sulphur trioxide has been experimentally ascertained, since this presumably becomes hydrated to sulphuric acid in the absorbing solution.
Kísérletileg megállapításra került, hogy a kén-dioxid semmilyen zavart nem okoz, mivel ez feltételezhetően kénsavvá hidratálódik az abszorbeáló oldatban.
absorbing (és: occlusive)
THE CHARACTERISTICS OF THE ABSORBING MATERIAL ARE GIVEN IN THE TABLE BELOW .
Az elnyelő anyagának jellemzőit az alábbi táblázat adja meg.
az elnyelő anyagainak jellemzői
3. "activity"
She bent her brows a little as though to concentrate on some all-absorbing problem.
Kissé összeráncolta a homlokát, mintha egy minden figyelmet lekötő problémán gondolkodna.

Példamondatok a(z) "absorbing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
És most, ez egy kép az atomokról a Nap atmoszférájában, ahogy elnyelik a fényt.
EnglishThey worked all day, and all day he was filled with an intense, absorbing happiness.
Egész nap dolgoztak, s egész nap tele volt erős, mindent átható boldogsággal.
EnglishBut this, usually an absorbing pastime, was today somewhat halfhearted.
Ez az általában vonzó szórakozás aznap reggel azonban kissé kedvetlenül folyt.
EnglishShe bent her brows a little as though to concentrate on some all-absorbing problem.
Kissé összeráncolta a homlokát, mintha egy minden figyelmet lekötő problémán gondolkodna.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
A kultúra kommunikálható, el is lehet benne mélyedni, de figyelmen kívül is lehet hagyni.
EnglishHad she let him ramble on without absorbing all the desperate advice he gave her?
Hagyta, hogy elkalandozzanak, és meg sem hallgatta a kétségbeesett tanácsot, melyet adott neki?
EnglishTHEY SHALL HAVE ENERGY-ABSORBING AND ENERGY-DISPERSING CAPACITIES .
A hevedereknek rendelkezniük kell energiaelnyelő és energiaelosztó tulajdonságokkal.
EnglishIT IS PREFERABLE FOR THE SIDE FACING THE SOUND SOURCE TO BE TESTED TO BE SOUND-ABSORBING .
Célszerű a vizsgálandó zajforrás felé néző oldaluk hangelnyelő tulajdonságát megvizsgálni.
EnglishThe conversation during the meal turned on the absorbing subject of spies.
Vacsora közben izgalmas témáról folyt a beszélgetés, a kémekről.
EnglishBut the priest anticipated the blow, twisting to his left, absorbing the impact on his side.
De a pap számított erre, balra hajlott, oldalával fogva fel a csapást.
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Szervezetünk antibiotikumokat vesz fel az élelmiszerekből, ami fokozott rezisztenciát eredményez.
EnglishTHE CHARACTERISTICS OF THE ABSORBING MATERIAL ARE GIVEN IN THE TABLE BELOW .
Az elnyelő anyagának jellemzőit az alábbi táblázat adja meg.
EnglishNo doubt his blackmailing case is absorbing all his faculties.
Nem vitás, hogy az a bizonyos zsarolási ügy minden idejét és energiáját igénybe vette.
EnglishAnd that could be the basis of a sunscreen because sunscreens work by absorbing ultraviolet light.
Lehet, hogy ez a fényvédőszerek alapja, azok ugyanis elnyelik az ultraibolya sugárzást.
EnglishEven at the foot of the steps they could feel the heat it was absorbing.
Még a lépcső alján is érezték, milyen hő sugárzik a házikóból.
EnglishSaul pulled the Springfield's trigger, absorbing the recoil.
Saul meghúzta a Springfield ravaszát, vállával felfogva a fegyver ütését.
EnglishHari had to read the message several times, absorbing the poignant story it told.
Harinak többször is el kellett olvasnia az üzenetet ahhoz, hogy megértse, milyen szituációban keletkezhetett.
EnglishAt dusk, it stretched out on a slab, absorbing radiant heat.
Szürkületkor pedig elnyúlt egy kőlapon, magába szíva a kisugárzó hőt.
EnglishHe dove to it, rolling, absorbing the impact along his shoulders and hips.
Bebukfencezett a nyíláson, a forgó mozgás valamelyest enyhítette a vállába és csípőjébe nyilalló fájdalmat.
EnglishHe was absorbing all this, my preoccupation, my obvious self- doubt.
Õ felszívta magába szorongásaimat, nyilvánvaló kételyeimet.

Szinonimák (angolul) a(z) absorbing szóra:

absorbing
absorbed