angol-magyar fordítás erre a szóra: abrupt

EN

"abrupt" magyar fordítás

EN

abrupt {melléknév}

volume_up
Priscilla frowned, puzzled by Tess's abrupt change of topic.
Priscilla meglepetten vonta össze szemöldökét a hirtelen témaváltás hallatán.
Because that was where civilization came to an abrupt, screeching halt.
Mert ez az a pont, ahol a civilizáció hirtelen, csikorogva megtorpan.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Az egyetemről való kizárás azt jelenti, hogy az adott személy képzése hirtelen véget ér.
In the abrupt and welcome stillness, the air of the cave felt moist and sweetly cool.
A váratlan, üdvös csendben édesen hűvös volt a barlang nyirkos levegője.
The switchover from fear to adventurousness had been as abrupt as it was now becoming contagious.
A félelem és a kalandvágy közti váltás éppolyan ragályosnak bizonyult, mint amilyen váratlan volt.
Looking around more, she almost stopped the line by her inac- tion, which caused an abrupt whistle from the line worker.
Tétlenségével majdnem megállította a vonalat, de a szerelőszalagon dolgozó munkás váratlan füttye magához térítette.
abrupt
volume_up
összefüggéstelen {mn} (írásmód, beszéd)

Példamondatok a(z) "abrupt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere is no more reason to be abrupt than there is to distrust my motives, Janice.
Nincs több okod türelmetlennek lenni, mint nem megbízni a szándékaimban, Janice.
EnglishExpulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Az egyetemről való kizárás azt jelenti, hogy az adott személy képzése hirtelen véget ér.
EnglishThe three cabins on the other side were abrupt shadows against the pale granite outcrop.
A három kis ház a túloldalon csak éles árnyékként vetődött a sápadt gránitsziklákra.
EnglishIt won't be abrupt, I said, cutting her off, and it won't be without your knowledge.
Nem lesz minden átmenet nélkül vágtam a szavába , és nem lesz úgy, hogy te ne tudj róla.
EnglishIn the abrupt and welcome stillness, the air of the cave felt moist and sweetly cool.
A váratlan, üdvös csendben édesen hűvös volt a barlang nyirkos levegője.
EnglishSleepin', I reckon was the abrupt response, and nothing else was said at that moment.
Gondolom, alszik jött a kurta válasz, és egyelőre ennyiben is maradtak.
EnglishThe sudden turn and the abrupt roll-out had her head spinning and she fought to refocuse.
A hirtelen kanyar, az azonnali fordulat úgy összerázta, hogy beleszédült.
EnglishThe bullet-like body of the dolphin twisted in an abrupt, panicky attempt to avoid collision.
A lövedékforma delfintest hirtelen, ijedt rándulással próbálta elkerülni az ütközést.
EnglishThe abrupt end of the meeting spoiled Dodger's hopes of talking with Teresa.
A találkozás hirtelen lezárása romba döntötte Svindler azon reményeit, hogy beszélhet Teresával.
EnglishThe spell broke; Kevin made a harsh, abrupt gesture, awkwardly rising to his feet.
A varázs megtört; Kevin hirtelen, esetlen mozdulattal felállt.
EnglishSo that had been the unthinkable solution to her abrupt vanishing trick.
Tehát ez lett volna a megfejtés, ez volt a magyarázat az eltűnésére.
EnglishBecause that was where civilization came to an abrupt, screeching halt.
Mert ez az a pont, ahol a civilizáció hirtelen, csikorogva megtorpan.
EnglishThen she was out of the trees, into the ruins of Heldon where she came to an abrupt halt.
Azután kilépett a fák közül, Heldon romjai közé - hirtelen megállt.
EnglishInvincibles appeared, then Dame Tiajo stalked into view, with an abrupt parting of the crowd.
Legyőzhetetlenek tűntek föl, aztán Tiajo Nagyasszony lépett be a képbe.
EnglishEven her questions about Tom Orley were brushed aside with abrupt politeness.
Még a Tom Orleyval kapcsolatos kérdéseket is ellentmondást nem tűrő udvariassággal ütötte el a fin.
EnglishA sufficiently interesting answer may even blunt Laeral's wrath at my abrupt disappearance.
- Egy jó magyarázat talán Laeral dühét is lelohasztja, amiért oly hirtelen kellett eljönnöm.
EnglishPriscilla frowned, puzzled by Tess's abrupt change of topic.
Priscilla meglepetten vonta össze szemöldökét a hirtelen témaváltás hallatán.
EnglishSuch an abrupt exit might tempt an ungrateful employer into minimizing his expenses.
Az ilyen hirtelen távozás esetleg arra csábíthat egy hálátlan munkaadót, hogy csökkentse a költségeit.
EnglishA silence fell, abrupt, and crystalline as the music before it.
Váratlanul csend lett, olyan kristálytiszta csend, amilyen a zene volt.
EnglishThen a short stocky man with an abrupt manner came in and was introduced as Captain Crosbie.
Aztán egy alacsony, köpcös, nyers modorú férfi lépett be, akit Crosbie kapitányként mutattak be.

Szinonimák (angolul) a(z) abrupt szóra:

abrupt
abruptly