EN

abroad {főnév}

volume_up
Now for our travelling from henna into parts abroad, our Lawgiver thought fit altogether to restrain it.
A mi hajózásunkat a külföld felé törvényhozásunk teljesen megszüntette.
A külföld azonban más.
Having regained its independence, Russia still considers it part of the 'near abroad' region.
A függetlenség kivívása óta Ukrajna még mindig a Moszkva által "közeli külföld”-nek tekintett térség szerves része.

Példamondatok a(z) "abroad" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAbroad a lot, he was, brought a lot of heathen statues and had them sent home.
Sokat utazott külföldön, vásárolt egy csomó pogány szobrot, és hazaküldte őket.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
1989-ben kétségtelenül tudtuk ezt, és számos külföldi emberrel konzultáltunk.
EnglishHis spies slip through every net, and his birds of ill omen are abroad in the sky.
Kémei átcsusszannak szinte minden hálón, baljós madarai örökké ott vannak az égen.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Nem csak az oroszok tekintenek ezekre az országokra úgy, mint "közeli szomszédokra”.
EnglishThe streets were narrow and crooked, and there were only a few people abroad.
Az utcák keskenyek voltak és kanyargósak, és alig néhány emberrel találkoztak.
EnglishFurther and further abroad he gazed, until he cast his gaze upon Barad-dûr.
Mind távolabb és távolabbra tekintett, míg végül a tekintete ráakadt Barad-dúrra.
EnglishFinally she said, When I returned from abroad my mother ... told me something.
Amikor visszatértem arról a külföldi utazásról, az anyám... mondott valamit.
EnglishHelen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
Egyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
EnglishIn addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Mi több, a megkérdezettek 17%-a a jövőben külföldön kíván munkát vállalni.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Célja, hogy megkönnyítse a határozott időre szóló külföldi foglalkoztatást.
EnglishTake advantage of the many channels for finding job nationally or abroad.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
EnglishWe need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Mindenki számára bővítenünk kell a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeit.
EnglishFirst thing he'll do is to sell the whole thing and go beaking off abroad again.
Első dolga lesz, hogy eladja az egészet, és megint elutazik külföldre.
EnglishLady Alice, is abroad in the South of France and has been since early in December.
- Feleségem, Lady Alice, december eleje óta külföldön tartózkodik, Dél-Franciaországban.
EnglishFinally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
Végül, az Unió adjon választ az orosz útlevelek külföldi elterjesztésére.
EnglishA complete pardon, a million bucks a year for two years to live abroad.
Kegyelmet kaptunk, és évi egymilliót arra, hogy két évig külföldön maradjunk.
EnglishMiss Marple smiled and said that that was one of the pleasures of coming abroad.
Miss Marple elmosolyodott, és azt mondta, hogy ez egyike a külföldi utazás gyönyörűségeinek.
EnglishWork and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
A külföldi munkavállalás és tanulás előnyös lehet a litván fiatalok és hazánk számára is.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Célja, hogy megkönnyítse a munkavállalók határozott időre szóló külföldi foglalkoztatását.
EnglishLearn about your rights and options for working in France or abroad.
Ismerd meg a franciaországi munkavállalásra vonatkozó jogaidat és lehetőségeidet.

Szinonimák (angolul) a(z) abroad szóra:

abroad