angol-magyar fordítás erre a szóra: about turn!

EN

"about turn!" magyar fordítás

EN

about turn!

volume_up

Példamondatok a(z) "about turn!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe made a diving left-turn, staying about twelve kilometers behind the bomber.
Egy fordulattal balra lebukott, tizenkét kilométerrel maradt a bombázó mögött.
EnglishAlready the Russian's face was blue, turning gray, about to turn yellow.
Az orosz arca elkékült, azután szürkévé változott, majd lassan sárgulni kezdett.
EnglishShe was about to turn the comer and walk out past them when she heard her own name.
Már majdnem elindult, hogy kimenjen mellettük, mikor elkapta a saját nevét.
EnglishHe was just about to turn away from the window when he heard footsteps outside.
Már-már elfordult volna az ablaktól, amikor kintről lépteket hallott.
EnglishShe was just about to turn five years old and had fallen off a swing at her day-care center.
A kislányt Fionának hívták, ötéves lehetett, és az óvodában leesett a hintáról.
EnglishMiss Eliza Bennet, let me persuade you to follow my example, and take a turn about the room.
- Miss Eliza Bennet, hallgasson rám, és kövesse példámat: járjon egyet a szobában.
EnglishIt was about the end of the World, which was in turn about its beginning.
A Világvégéről szólt az ének, mely egy új világ kezdete is lesz egyben.
EnglishOutside was the sound of a mass of people, but Trull did not turn about.
Kintről már egy tömeg moraja hallatszott, de Trull nem fordult hátra.
English'You know, we've been running across Krager just about every time we turn around.
Tudod, bárhová is fordulunk, mindenhol belefutunk Kragerbe.
EnglishHer anger was turned on Marius but it was about to turn on me.
Dühe most Marius ellen fordult, de nagyon úgy festett, hogy mindjárt visszatér hozzám.
EnglishShe was about to turn away when she saw a flash of blue eyes.
Már éppen el akart fordulni tőle, amikor meglátta a kék szempár villanását.
EnglishIf you would've told me about the turn... maybe before we passed it...
Ha talány egy kicsit korábban szóltál volna,... hogy le kell fordulnunk, talán sikerült is volna...
EnglishWe'll be ready for a turn in about sixty seconds, McLanahan told Cobb.
Körülbelül hat másodperc múlva fordulhatunk mondta Cobbnak.
EnglishNow let us finish here and turn about together to seize the prize.
Most pedig hagyjuk a beszédet, és fogjunk össze a zsákmányért!
EnglishAs he was about to suggest they turn back, Wendell pointed up and hissed: Look!
Már éppen azon volt, hogy megkéri Wendellt, forduljanak vissza, amikor a másik fiú előremutatott és rápisszegett.
EnglishInternational society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
A nemzetközi társadalom, amelyet a józan ész és a racionalizmus vezérel, hatalmas fordulót tett.
EnglishThree years ago, as I write, Nineteen-hundred and Seventy-seven was about to turn me loose again.
Most, ahogy ezt írom, három esztendeje, Ezerkilencszáz Hetvenhét elhatározta, hogy szabadon bocsát.
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Továbbra is hinni szeretnék abban, hogy Európa fordulatot ér el.
EnglishHe was about to turn for home when he saw them chasing him.
Már éppen vissza akart fordulni, amikor látta, hogy üldözik.
EnglishFor a moment, I feared that the pale brown of the bandage would become pink, about to turn red.
Egy pillanatig attól féltem, hogy a halványbarna kötszer hamarosan rózsaszínű lesz, majd vörössé változik.

Hasonló fordítások a(z) "about turn!" szóra magyarul

about határozószó
about prepozíció
turn főnév