EN

to abound [abounded|abounded] {ige}

volume_up
Titanic peat abounds by the Winston Sea, only two feet under the surface soil.
A Winston-tenger vidéke bővelkedik titáni tőzegben, alig hatvan centiméterrel a felszíni talajréteg alatt.

Példamondatok a(z) "to abound" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.
Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.
EnglishTales abound of giants in the earth, of the tall, the fair, the gifted.
Megszámlálhatatlan mese szól az óriásokról, a magasak, a lángeszűek, a szépek népéről.
EnglishNot that I seek the gift: but I seek the fruit that may abound to your account.
Nem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak.
EnglishI absorbed them from the dying spirits, which abound in these strange fields.
Kiszívtam az erőt az e vidéken tengődő, halódó szellemekből.
EnglishThat your rejoicing may abound in Christ Jesus for me, by my coming to you again.
Így még több okotok lesz arra, hogy dicsőségtek Krisztusban növekedjék a javamra, ha újra elmegyek hozzátok.
EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Számos, egymásnak ellentmondó, több vagy kevesebb tudományos megalapozottsággal rendelkező elmélet létezik.
EnglishLegends about the misty origins of brain fever abound.
Az agyláz titokzatos eredetét illetően számtalan legenda forog közszájon.
EnglishNo one knows why this limitation should exist, though theories abound.
A jelenségre eddig nem sikerült magyarázatot találni.
EnglishFor as the sufferings of Christ abound in us: so also by Christ doth our comfort abound.
Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.
EnglishAvenues of wondrous possibilities abound where once there was a single alley through the darkness.
A tudáshoz, az igazsághoz vezető sötét, elrejtett ösvény fényes, kivilágított sugárúttá változik előtte.
EnglishBut we entreat you, brethren, that you abound more:
Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne.
EnglishWe are all familiar with some of these - from the size of eggs or the colour of paprika, the horror stories abound.
A tojás méretétől, a paprika színétől kezdve a legkülönbözőbb horror-történeteket hallhatjuk.
EnglishThe killer Tandu thrive, and Soro pagans abound.
A gyilkos tanduk virágzanak a soró pogányokkal együtt.
EnglishSo you also, forasmuch as you are zealous of spirits, seek to abound unto the edifying of the church.
Ezért ti is, ha egyszer törekedtek a lelki adományok elnyerésére, igyekezzetek a közösség épülésére bővelkedni bennük.
EnglishShall we continue in sin, that grace may abound?
Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék?
EnglishPopular books on Florence and Tuscany--travelers' observations, loving memoirs and tributes--abound.
A Firenzéről és Toszkánáról szóló népszerű írásoknak útirajzoknak, romantikus emlékezéseknek, rajongásoknak se szeri, se száma.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
A régióban zajló fejlemények azonban gyakran kiszámíthatatlanok: feszültségek halmozódnak fel és bőven vannak félreértések.
EnglishBurma, a country known for its wonderful Buddhist temples which abound in gold, is also a prison for thousands of Burmese.
Burma, a csodálatos, aranyban pompázó buddhista templomairól nevezetes ország több ezer burmai számára maga a börtön.
EnglishAnd may the Lord multiply you and make you abound in charity towards one another and towards all men: as we do also towards you,
Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket!
EnglishGood intentions abound, but if we rely entirely on self-regulation and codes of conduct, we shall not succeed.
Jó szándékból nincs hiány, de ha teljes mértékben az önszabályozásra és a magatartási kódexekre hagyatkozunk, nem fogunk sikerrel járni.