EN

abortion {főnév}

volume_up
1. általános
It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Éppen ideje, hogy a civilizált országok beszüntessék az abortusz gyakorlását.
For this reason it is exploited by some groups in support of abortion.
Ezért egyes csoportok kihasználják az abortusz alátámasztására.
The ban on abortion does not reduce the number of such procedures carried out.
Az abortusz betiltása nem csökkenti a végrehajtott abortuszok számát.
2. "spontaneous abortion"
I've disapproved of murder even longer than I've ob­jected to abortion, Ryan replied coldly.
Az emberölést már jóval azelőtt elítéltem, hogy szót emeltem volna a művi vetélés ellen felelte hűvösen Ryan.
However, if we finally count unborn children as human beings, then artificially induced abortion is an act of violence against the unborn child.
Ha azonban a születendő gyermekeket emberi lénynek tekintjük, akkor a művi vetélés a születendő gyermek ellen elkövetett erőszakos cselekménynek minősül.
3. "failure"
abortion
volume_up
kudarc {fn} (tervé)
4. "monstrosity"
abortion

Példamondatok a(z) "abortion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCalling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
EnglishI voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
A jelentés ellen szavaztam, mert az burkoltan ismételten az abortuszt támogatja.
EnglishAbortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Az abortusz a világban valódi tragédia, de valódi tragédia a mi Európánkban is!
EnglishThroughout his life he promoted traditional family values and opposed abortion.
Egész életében a hagyományos családi értékek mellett állt ki, és ellenezte az abortuszt.
EnglishIt is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Éppen ideje, hogy a civilizált országok beszüntessék az abortusz gyakorlását.
EnglishHowever, the real major victory of this vote is that it reaffirms the right to abortion.
E szavazás valódi eredménye azonban az, hogy megerősíti az abortuszhoz való jogot.
EnglishThe ban on abortion does not reduce the number of such procedures carried out.
Az abortusz betiltása nem csökkenti a végrehajtott abortuszok számát.
EnglishPromoting policies in support of abortion does not help to achieve the MDGs.
Az abortuszt támogató politikák nem segítenek a millenniumi fejlesztési célok elérésében.
EnglishHowever, I voted against the report, owing to its pro-abortion stance.
Mindazonáltal a jelentés ellen szavaztam, annak abortuszpárti állásfoglalása miatt.
EnglishIt is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
Érdemes emlékeztetni arra, hogy az abortusz milyen súlyos csonkítást jelent egy nő számára.
EnglishMiserable abortion, dost thou think thou canst taste death, thou who hast never known life?
Szerencsétlen elvetélt, hát hogy is ízlelhetnéd meg a halált, te, aki sohasem éltél?
EnglishThat then extends to the right to contraception, abortion and good sexual health.
Ennek következménye a fogamzásgátláshoz, az abortuszhoz és a jó szexuális egészséghez való jog.
EnglishI am morally opposed to abortion and cannot accept such a clause.
Morálisan ellenzem az abortuszt, és nem tudok elfogadni egy ilyen rendelkezést.
EnglishIn his view, the destruction of embryos was comparable to abortion.
Az volt a véleménye, hogy az embriók elpusztítása egyenértékű az abortusszal.
EnglishI voted against the report because it once again seeks to introduce abortion by the back door.
A jelentés ellen szavaztam, mivel kerülő úton akarja újból bevezetni az abortuszt.
EnglishIt is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
Nem a mi feladatunk eldönteni, hogy a terhességmegszakításhoz való hozzáférés jog-e vagy sem.
EnglishIt also includes abortion, which has no place in children's rights.
A jelentés az abortuszt is tartalmazza, aminek nincs helye a gyermekek jogai között.
EnglishThere are so many 'services' but among them there is one which is very controversial: abortion.
Nagyon sok "szolgáltatás” van, de egy közöttük nagyon ellentmondásos: az abortusz.
EnglishThe most important thing for you to do is to agree to an abortion.
00:46:47.44,00:46:50.76 Most az a legfontosabb, hogy Ön beleegyezzen az abortuszba.
EnglishWhether Dajeil had actually intended murder or just some insane abortion, she didn't know.
Hogy Dajeil meg akarta- e ölni, vagy csak valami rült abortuszt tervezett, nem tudhatta.

Szinonimák (angolul) a(z) abortion szóra:

abortion
abortive