EN

to abort [aborted|aborted] {ige}

volume_up
2. "plane"
to abort

Példamondatok a(z) "to abort" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNote: If you abort your files will be created but will not be added to the project.
Megjegyzés: ha kilép, a fájlok létrejönnek, de nem lesznek hozzáadva a projekthez.
EnglishIf this isn't done correctly the program could abort and everyone inside could vanish.
Ha valami gond lép fel, a program futása megáll, s mindenki aki bent van, eltünhet.
EnglishTheres a second procedure established in the event of an abort, suggested a third student.
Van másik, kidolgozott eljárás meghiúsulás esetére próbálkozott egy harmadik tanuló.
EnglishEven though Vishnayev would probably be disgraced also, the Castletown talks would abort.
A castletowni tárgyalások meghiúsulnak, még akkor is, ha Visnyajev kegyvesztetté válik.
EnglishShe had always counted upon her right to abort an unwanted child.
Mindig számított arra a jogára, hogy a nem kívánt magzatot el lehet vetetni.
EnglishIf we can't talk to that satellite, we'll have to abort.
Ha nem tudunk kapcsolatba lépni a műholddal, el kell halasztanunk a kilövést.
EnglishMichael didn't contest Judith's right to abort the child.
Michael nem vitatta, hogy Judithnak joga van megszakíttatni a terhességét.
EnglishDo you know that girl's aunt told the doctors in the asylum she wanted them to abort the girl's baby?
Tudja-e, hogy a nagynénje azt követelte az intézeti orvosoktól, szakítsák meg a terhességet?
EnglishIf we order two planes to withhold, they abort right in the middle of all that air defense.
Ha két gépet utasítunk a visszafordulásra, éppen a legvadabb összecsapás kellős közepén kell lelépniük.
EnglishColonel Foch, if you want to abort the mission, say the word, Masters said calmly, barely suppressing a casual burp.
Foch ezredes, ha el akarja halasztani a kilövést, mondja ki mondta nyugodtan Masters.
EnglishTaken aback by Riven's onslaught, the woman tried to abort her charge.
A nőt meglepte Riven ádáz rohama, és elhátrált.
EnglishWhat's the big deal if we abort the northern strike group?
Mi olyan rossz abban, ha visszahívjuk az északi csoportot?
EnglishTo abort and flee would invite a sure laser blast!
Ha most feladja a támadást, ha elmenekül, akkor szétlövik!
EnglishChrist, was this going to abort his career?
Ha érdekli az állás, ez a jellemrajz lehet a felvételi vizsgája.
EnglishIf we go outside the launch window, we abort.
Ha elhagyjuk az indítási négyszöget, elhalasztjuk a kilövést.
EnglishPush too hard and we force Rudin to abort the talks to save himself from his own hawks.
Ha túl kemények vagyunk, azzal rákényszerítjük Rugyint a tárgyalások befagyasztására, hogy meg tudja védeni magát saját héjáitól.
EnglishWe will no longer have a population that needs to abort its babies to keep from overpopulating our Home Islands.
A lakosságunknak nem kell többé az abortuszhoz folyamodnia, hogy megfékezzük a szigeteink túlnépesedését.
EnglishTheres a dissident faction inside the Politburo that wishes to abort the talks and bring Rudin down.
Van egy szakadár csoport a Politikai Bizottságon belül, amelyik be akarja szüntetni a tárgyalásokat és megbuktatni Rugyint.
EnglishI'm the only one who knows the abort code.
Én ismerem egyedül a kódot, amely meg tudja állítani.
EnglishThis launch was important to both the Navy and Air Force, and he wasn't prepared to issue a launch abort unilaterally.
Ez az indítás a flotta és a légierő számára is fontos, semmi kedve sem volt a saját felelősségére elhalasztani.

Szinonimák (angolul) a(z) abortion szóra:

abortion
abortive