angol-magyar fordítás erre a szóra: to abolish

EN

"to abolish" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to abolish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
Ezért a támogatásokat illetően csak egy választásunk maradt: szüntessük meg őket.
EnglishI therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
Ezért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Sürgetjük Malajzia kormányát, hogy törölje el a vesszőzést mint büntetési formát.
EnglishHowever, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
A Bizottság azonban nem tudja döntésével megszüntetni a tudomány törvényeit.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
A javaslat célja a tajvani állampolgárok vízumkötelezettségének eltörlése.
EnglishWe appeal to the government of Iraq to abolish the use of the death penalty.
Az iraki kormányhoz folyamodunk a halálbüntetés alkalmazásának eltörlése érdekében.
EnglishFor example, we can abolish the EU's incomprehensible ban on Swedish snuff.
Megszüntethetjük például az EU érthetetlen, svéd snüsszre kivetett tilalmát.
EnglishThe Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Márpedig a Duchoň-jelentés rendeltetése a személyszállítás elsőbbségének eltörlése lett volna.
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
A válság nem szülhet alkalmat a szabályok kijátszására, gyengítésére, vagy éppen eltörlésére!
EnglishThe Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
A Bizottság végső célja az, hogy teljesen eltörölje az állatkísérleteket.
EnglishThe knife was good for cutting between worlds, but it couldn't abolish distance within them.
A késsel átvághat más világokba, de a távolságokat semmivé nem teheti vele.
EnglishFifthly, abolish or declare a moratorium on the death penalty.
Ötödször pedig a halálbüntetés eltörlését, illetve moratóriumának meghirdetését.
EnglishLet me suggest the easiest simplification of all: abolish the CAP!
Hadd javasoljam a legkönnyebb egyszerűsítést: el kell törölni a közös agrárpolitikát!
EnglishWe are surprised that you want to abolish the working groups of the members of the Commission.
Meglepetésünkre meg kívánja szüntetni a bizottsági tagok munkacsoportjait.
EnglishWe cannot abolish visas unless we have very strict criteria.
Csak akkor törölhetjük el vízumrendszert, ha szigorú kritériumokkal állítunk fel.
EnglishWe need to abolish the visa regime for all the countries in this region.
A térség minden országa számára el kell törölnünk a vízumrendszert.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Hol van a szilárd elkötelezettség az adóparadicsomok és offshore pénzügyi központok megszüntetésére?
EnglishBut since this is the case, humans can abolish it, renounce it and commit these acts no more.
És mivel így van, az ember el is törölheti ezt a jogot, azaz eltörölheti a halálbüntetést.
EnglishTherefore, the solution should not be to abolish the EAW, which is clearly useful.
A megoldás tehát nem az, hogy el kell törölni az európai elfogatóparancsot, amely egyértelműen hasznos.
EnglishThe internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
A belső könyvvizsgáló sürgette, hogy a Tanács szüntesse meg ezeket a számlákat, de sikertelenül.